Thần Học

Nov
19

Dâng Hoa Kính Đức Mẹ, Nét Đẹp Của Lòng Đạo Đức Bình Dân Trong Sự Hội Nhập Văn Hoá Việt Nam

Hình ảnh internet Tóm Tắt Trong đời sống Giáo Hội và các Kitô hữu, tình yêu mến và lòng sùng kính Đức Mẹ Maria được diễn tả theo nhiều cách thức khác nhau, không chỉ […]

By Majorica | Phụng Vụ . Thần Học
Xem Chi Tiết
Oct
16

Phân Tích Kinh Nguyện Thánh Thể IV

Tóm tắt Thánh Lễ được chia làm hai phần chính: Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh thể. Kinh nguyện thánh thể chính là tâm điểm và đỉnh cao của phần phụng vụ thánh […]

By Majorica | Phụng Vụ
Xem Chi Tiết
Oct
01

Sứ Mạng Loan Báo Tin Mừng Cho Dân Ngoại Trong Công vụ Tông đồ 13, 44-52

Abstract: Sách Công vụ tông đồ ghi nhận lại hành trình trở thành những chứng nhân cho Tin mừng của các tông đồ theo như lệnh truyền của Đức Giê-su: Anh em phải là chứng […]

By Majorica | Thần Học Thánh Kinh
Xem Chi Tiết
Sep
07

Niềm Vinh Dự Chân Thực: Bài Học Định Hướng Về Một Nền Giáo Dục Chiều Sâu (Phân Tích Bản Văn Hc 10:19-11:6)

Học viên: Vinc. Nguyễn Hoàng Vũ, S.JBộ môn: Thánh Vịnh và Văn Chương Khôn NgoanGiáo sư hướng dẫn: Sr. Võ Diễm Trinh, F.M.A. Tóm tắt:Con người sống trong xã hội vẫn thường xem trọng danh […]

By Majorica | Thần Học Thánh Kinh
Xem Chi Tiết
Jan
31

Chống lại kiểu phụng tự hình thức – Phân tích Am 5,21-27

Học viên: Matthew Huỳnh Minh Thiện, S.J. Bộ môn: Ngôn Sứ Giáo sư hướng dẫn: Lm. Giuse-Maria Cao Gia An, S.J. Abstract: Thời hưng thịnh của Ít-ra-en, vua Ít-ra-en là Gia-róp-am (786-746 tCN) cho xây [...]
Xem Chi Tiết
Nov
18

Thực Hành Nghi Thức An Táng Trong Các Đan Viện Ở Rôma

Học viên: Gioakim Phạm Quang Vinh, C.P. Bộ môn: Phụng Vụ Giáo sư hướng dẫn: Lm. Giuse Đỗ Đình Tư, C.Ss.R. Abstract: Trong mỗi nền văn hóa và tôn giáo, nghi thức an táng cho [...]
Xem Chi Tiết
Oct
18

SỰ THINH LẶNG CỦA NGÔN SỨ GIÊ-RÊ-MIA SAU CUỘC TRANH CÃI VỚI NGÔN SỨ KHA-NAN-GIA

ĐỀ BÀI: SỰ THINH LẶNG CỦA NGÔN SỨ GIÊ-RÊ-MIA SAU CUỘC TRANH CÃI VỚI NGÔN SỨ KHA-NAN-GIA Học viên: Phao-lô Nguyễn Văn Chí, S.J. Môn học: Ngôn Sứ Giáo sư: Giuse Maria Cao Gia An, [...]
Xem Chi Tiết
Jul
01

Thái Độ Phê Phán Trong Sách Amos – Một Chiều Kích Cần Thiết Trong Ơn Gọi Ngôn Sứ

Thái Độ Phê Phán Trong Sách Amos Một Chiều Kích Cần Thiết Trong Ơn Gọi Ngôn Sứ Phaolô Đỗ Anh Tuấn, C.P. Email: [email protected] Thần Sinh I,  Tháng 3 năm 2021 Abstract Khi đọc sách [...]
Xem Chi Tiết
May
21

Ngôn Sứ – Người Nói Lời Hy Vọng

Ngôn Sứ - Người Nói Lời Hy Vọng Phân Tích Và Chủ Giải Ed 37,1-14 Tôma-Thiện Nguyễn Đăng Trung, S.J. Email: [email protected] Thần Sinh I,  Tháng 4 năm 2021 Abstract Trong dòng lịch sử dân [...]
Xem Chi Tiết
Apr
19

Được Chúa Chọn Là Một Hồng Ân

Được Chúa Chọn Là Một Hồng Ân Phân tích trình thuật Đnl 4,31-40  Phêrô Nguyễn Phúc Hoàng Dũng, S.J. Email: [email protected] Thần Sinh I,  Tháng 10 năm 2018 Abstract Thiên Chúa tự tỏ mình ra [...]
Xem Chi Tiết