Thần Học

Th8
30

XẢ RÁC – VẤN NẠN MÔI TRƯỜNG & TÍNH LIÊN ĐỚI TRONG ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI

Dẫn nhập Ở Việt Nam, chắc không khó, nếu không muốn nói là quá thường xuyên[1], để chúng ta thấy những cảnh tượng những nơi công cộng bị phủ trắng bởi rác thải sau một […]

By Majorica | Thần Học Luân Lý
Xem Chi Tiết
Th6
25

MẦU NHIỆM HỎA NGỤC KHÔNG CHỈ THẬT SỰ KINH KHIẾP NHƯNG CÒN ĐƯỢC NHẬN THỨC CÁCH TÍCH CỰC

Luận văn tốt nghiệp thần học Niên khóa: 2015 – 2019 Học viên: Trương Minh Cao, S.J. Lời Giới Thiệu Có hỏa ngục hay không và ta nên hiểu như thế nào về hỏa ngục? […]

By Majorica | Luận Văn . Thần Học
Xem Chi Tiết
Th6
17

KHÁM PHÁ CÁCH HIỂU VỀ THẾ GIỚI, DƯỚI NHÃN QUAN KI-TÔ GIÁO GÓP PHẦN ĐỊNH HƯỚNG ĐỜI SỐNG DẤN THÂN TRONG XÃ HỘI CỦA NGƯỜI TÍN HỮU THEO TƯ TƯỞNG CỦA JOHANN BAPTIST METZ TỪ TÁC PHẨM “THEOLOGY OF WORLD”

  Luận văn tốt nghiệp thần học Niên khóa: 2015 – 2019 Học viên: Phaolô Nguyễn Văn Chí, S.J. Lời Giới Thiệu Đứng trước một thế giới nhiễu nhương hiện nay, có lẽ ai cũng […]

By Majorica | Luận Văn . Thần Học
Xem Chi Tiết
Th6
16

Đức Khôn Ngoan Của Thiên Chúa Diễn Giải Về Chính Mình (Cn 8,22-31 – Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm C)

Bài đọc: (Cn 8,22-31) 8 22“ĐỨC CHÚA đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của Người, trước mọi công trình của Người từ thời xa xưa nhất. 23Ta đã được tấn phong từ đời đời, từ nguyên […]

By Majorica | Thần Học Thánh Kinh
Xem Chi Tiết
Th6
08

Sự Biến Đổi Nhờ Ơn Thánh Thần (Cv 2,1-11 – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm C)

Bài đọc: (Cv 2,1-11) 2 1Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, 2bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi […]

By Majorica | Thần Học Thánh Kinh
Xem Chi Tiết
Th5
25

Để Thánh Thần Hướng Dẫn (Cv 15,1-2.22-29 – Chúa Nhật VI – Phục Sinh – Năm C)

Bài đọc: (Cv 15,1-2.22-29) 15 1Có những người từ miền Giu-đê đến dạy anh em rằng: “Nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Mô-sê, thì anh em không thể được cứu độ.” 2Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chống đối và tranh […]

By Majorica | Thần Học Thánh Kinh
Xem Chi Tiết
Th3
30

Một Sự Đổi Mới Tận Căn (Gs 5,9a.10-12 – Chúa nhật IV – Mùa Chay- Năm C)

Bản văn (Gs 5,9a.10-12) 5 9ĐỨC CHÚA phán với ông Giô-suê: “Hôm nay Ta đã cất khỏi các ngươi cái ô nhục của người Ai-cập.” 10Con cái Ít-ra-en đóng trại ở Ghin-gan và cử hành lễ Vượt Qua ngày mười bốn trong tháng, vào […]

By Majorica | Thần Học Thánh Kinh
Xem Chi Tiết
Th3
23

Ai Chân Thành Sẽ Được Chúa Cho Hiểu Biết Những Điều Bí Nhiệm (Xh 3,1-8a.13-15 – Chúa Nhật III – Mùa Chay – Năm C)

Bài đọc: (Xh 3,1-8a.13-15) 3 1Bấy giờ ông Mô-sê đang chăn chiên cho bố vợ là Gít-rô, tư tế Ma-đi-an. Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc, đến núi của Thiên Chúa, là […]

By Majorica | Thần Học Thánh Kinh
Xem Chi Tiết
Th3
16

Thiên Chúa Ban Lời Hứa Cho Áp-ram (St 15,5-12.7-8 – Chúa nhật II – Mùa Chay Năm C)

Bài đọc: (St 15,5-12.17-18) 15 5Rồi Người đưa ông ra ngoài và phán: “Hãy ngước mắt lên trời, và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không.” Người lại phán: “Dòng dõi ngươi […]

By Majorica | Thần Học Thánh Kinh
Xem Chi Tiết
Th3
14

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CÓ CẦN THIẾT CHO ƠN CỨU ĐỘ KHÔNG?

Môn học: Giáo Hội học Học viên: Trần Thanh Minh, S.J. Ngày nay, những người tự xưng là Ki-tô hữu có thể vẫn xem Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng cứu độ nhưng rất nhiều người trong […]

Xem Chi Tiết