Triết Học Tôn Giáo

Sep
17

Tìm Hiểu Về Ý Niệm Mạc Khải Của Karl Rahner Trong Tác Phẩm Hearers Of The Word Và Foundation Of Christian Faith

Tóm tắt Mục đích của bài viết là trình bày về con người có khả thể đón nhận mạc khải tử Thiên Chúa, chủ yếu dựa vào hai cuốn sách Hearers of the Word và […]

By Majorica | Triết Học Tôn Giáo
Xem Chi Tiết
Apr
11

Bàn về đạo đức vị Quân vương trong tư tưởng của Machiavelli

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Sự vận dụng lý trí cách đúng đắn như là phương thế để đạt được hạnh phúc theo quan điểm của Marcus Aurelius trong tác phẩm [...]
Xem Chi Tiết
Apr
11

Khái Niệm Aura Trong tác phẩm Nghệ thuật trong thời đại sản xuất hàng loạt của Walter Benjamin

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Khái Niệm Aura Trong tác phẩm Nghệ thuật trong thời đại sản xuất hàng loạt của Walter Benjamin Luận văn tốt nghiệp chương trình Triết Học [...]
Xem Chi Tiết
Apr
05

Tư duy nô lệ và tư duy tự do theo quan điểm của Nicolai Alexandrovich Berdyaev

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Tư duy nô lệ và tư duy tự do theo quan điểm của Nicolai Alexandrovich Berdyaev Luận văn tốt nghiệp chương trình Triết Học tại Học [...]
Xem Chi Tiết
Apr
05

Tự do và Bình đẳng trong lý thuyết Công bình của John Rawls – và một phản tỉnh về chúng xét từ Thông điệp Fratelli Tutti

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Tự do và Bình đẳng trong lý thuyết Công bình của John Rawls – và một phản tỉnh về chúng xét từ Thông điệp Fratelli Tutti [...]
Xem Chi Tiết
Mar
12

Chiều Kích Hiện Sinh Của Đức Tin Dưới Ngòi Bút Của Søren Kierkegaard Trong Cuốn Sách Kính Sợ Và Run Rẩy

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Chiều kích hiện sinh của đức tin dưới ngòi bút của Søren Kierkegaard trong cuốn sách Kính Sợ và Run Rẩy Bộ môn: Triết Học Tôn [...]
Xem Chi Tiết
Mar
05

“Sự Hư Ảo Của Bản Chất Nhân Sinh Và Nỗi Bất Hạnh Của Những Người Không Tin Thiên Chúa Hiện Hữu” Theo Blaise Pascal Trong Pensées

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM “Sự hư ảo của bản chất nhân sinh và nỗi bất hạnh của những người không tin Thiên Chúa hiện hữu” theo Blaise Pascal trong Pensées [...]
Xem Chi Tiết
Feb
26

Vorgriff – Khắc Khoải Lần Tìm Tuyệt Đối

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Vorgriff – Khắc khoải lần tìm Tuyệt Đối Bộ môn: Triết Học Tôn Giáo Giáo sư hướng dẫn: Fr. Giu-se Vũ Uyên Thi, S.J. Học viên [...]
Xem Chi Tiết
May
08

LUẬN CỨ VỀ THIÊN CHÚA HIỆN HỮU DƯỚI GÓC NHÌN CỦA QUY LUẬT CHỌN LỌC TỰ NHIÊN THEO DARWIN

(Bức họa Creazione di Adamo của Michelangelo tại nhà nguyện Sistina. St. Internet) Bài viết môn: Triết học Thần học Học viên: Đaminh Phan Văn Quỳnh, S.J. Giáo sư: Giuse Vũ Kim Chính, S.J. Bài […]

Xem Chi Tiết
Jan
21

Bàn về vấn đề khả dĩ tồn tại một Thiên Chúa trong thuyết tiến hóa của Charles Darwin

Charles Robert Darwin (1809-1882) Bài viết môn: Triết học Tôn Giáo Học viên: Giuse Trần Ngọc Huynh S.J Giáo sư: Giuse Vũ Uyên Thi S.J Dẫn nhập Từ khi Darwin cho xuất bản lần đầu […]

Xem Chi Tiết