Thần Học Hệ Thống

Mar
14

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CÓ CẦN THIẾT CHO ƠN CỨU ĐỘ KHÔNG?

Môn học: Giáo Hội học Học viên: Trần Thanh Minh, S.J. Ngày nay, những người tự xưng là Ki-tô hữu có thể vẫn xem Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng cứu độ nhưng rất nhiều người trong […]

Xem Chi Tiết
Sep
13

Quan Điểm Công Giáo Về Vấn Đề Filioque

Môn học: Ba Ngôi Học viên: Nguyễn Khánh Duy, S.J. Vấn đề Filioque được người viết làm rõ về nguồn gốc, nội dung cùng với hệ quả kéo theo là cuộc đại ly giáo Đông-Tây […]

Xem Chi Tiết
Jul
23

Ba Ngôi Thiên Chúa trong Tình Yêu Tuyệt Đỉnh – Tình Yêu Cứu chuộc

Môn học: Ba Ngôi Học viên: Trần Vinh Danh, S.J. Mầu nhiệm Ba Ngôi được tìm hiểu qua những suy tư của các công đồng và của các thánh giáo phụ. Từ đó, người viết […]

Xem Chi Tiết
Jul
19

Nhận Định Ý Chúa Về Ơn Gọi Tu Trì Trong Bối Cảnh Văn Hóa Việt Nam Hôm Nay

Môn học: Mặc Khải Đức Tin Giáo sư: Nguyễn Hai Tính, S.J. Học viên: Trần Thiên Kính Qua việc trình bày năm mẫu thức thần học về mặc khải, người viết dẫn giải và liên […]

Xem Chi Tiết
Mar
05

Danh xưng “Con Thiên Chúa” – “Con Người” trong Tin Mừng Mác-cô giúp hiểu gì về căn tính đích thực của Đức Giê-su Ki-tô?

Môn học: Ki-tô học Giáo sư:  Nguyễn Hai Tính, S.J. Học viên: Nguyễn Huy Hoàng, S.J.   “Con Thiên Chúa” (Son of God)[1] là thuật ngữ được dùng khá nhiều trong Tin Mừng Mac-cô, cũng […]

Xem Chi Tiết
Dec
19

Mười quan niệm về Giáo hội và vấn nạn ơn cứu độ ngoài Ki-tô giáo

Môn học: Giáo Hội Học Giáo sư: Trần Quốc Anh S.J. Học Viên: Nguyễn Đức Thắng S.J.  Bài viết này trả lời một số câu hỏi liên quan đến Giáo Hội Học. Thứ nhất, truyền […]

Xem Chi Tiết
Dec
19

Gặp gỡ một Thiên Chúa sống động sẽ giúp người dân Việt Nam sống đức tin tích cực hơn

Môn học: Thần học nền tảng Giáo sư: Nguyễn Hai Tính, S.J. Học viên: Nguyễn Hải Đăng, S.J. Đức tin và mặc khải, hai phạm trù nghe có vẻ quen thuộc đối với nhiều tín […]

Xem Chi Tiết
Nov
23

Đức Kitô-Đấng trổi vượt trên mọi loài-Kitô học thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côlôxê 1: 15-20

  Môn học: Kitô Học Giáo Sư: Nguyễn Hai Tính, S.J. Học viên: Vũ Quốc Toản, M.I.                         Thánh Phaolô khẳng định, Đức Kitô là Đấng hòa giải con người với Chúa Cha bằng […]

Xem Chi Tiết
Nov
06

“Ba Ngôi nhiệm cục là Ba Ngôi nội tại”

Môn học: Thần học Ba Ngôi Giáo sư: Phạm Minh Ước, SJ. Học viên: Nguyễn Khánh Duy, SJ. “Ba Ngôi nhiệm cục là Ba Ngôi nội tại” là một luận đề nổi tiếng của Karl […]

Xem Chi Tiết
Aug
14

To Be Human Is To Be A Free Hearer Of The Word In The History

Môn học: Đức Tin và Mặc Khải Giáo sư: Nguyễn Hai Tính, S.J. Học viên: Vũ Chí Kiên, S.J.   To Be Human Is To Be A Free Hearer Of The Word In The History[1] […]

Xem Chi Tiết