Triết 1

Học kỳ 1

Mã môn họcMôn họcSố tiếtTín chỉGiáo sưGhi chú
PF-101Dẫn Nhập Triết Học
Introduction to Philosophy
324Bùi Quang MinhChiều thứ Tư
PP-109Nhạc Học
Short Introduction to Musicology
324Đỗ Hoàng NguyênChiều thứ Năm
PP-101Phương Pháp Học Tập Và Làm Bài Luận Khoa Học
Methods in Studies and Researches
486Trương Thanh TâmSáng thứ Hai
PP-105.21Tiếng Anh: Các Kỹ Năng Cơ Bản 1
English: Basic Skills 1
648Nguyễn Xuân QuangSáng thứ Sáu
PP-105.39Tiếng Anh: Viết Luận Văn 1
English: Academic Writing 1
648Nguyễn Anh VũSáng thứ Năm
PP-103.2Văn Hóa Và Tín Ngưỡng Việt Nam
Culture and Religious Landscape in Vietnam
486Nguyễn HạnhSáng thứ Ba
PP-104.4Workshop 1: Hùng Biện Và Kỹ Thuật Nói Trước Công Chúng
Workshop 1: Rhetoric and Public Speaking
162Bùi Quang MinhLịch học riêng

Học kỳ 2

Mã môn họcMôn họcSố tiếtTín chỉGiáo sưGhi chú
PP-105.5Đọc Bản Văn Triết Học
Philosophical Readings
486Nguyễn Xuân QuangSáng thứ Hai
PP-102Luận Lý Học
Formal Logic
486Nguyễn Anh ThườngSáng thứ Ba (?)
PP 105.22Tiếng Anh: Các kỹ năng cơ bản 2
English: Basic Skills 2
168Nguyễn Võ Kiều TrangSáng thứ Sáu
PP-105.40Tiếng Anh: Viết Luận Văn 2
English: Academic Writing 2
168Nguyễn Anh VũSáng thứ Năm
PP-104.3Tiếng Việt Thực Hành
Practices on modern Vietnamese
486Trần Tiến ThànhChiều thứ Tư
PF-102.2Triết Sử Cổ Đại
History of Ancient Philosophy
324Mark Joseph CalanoLịch riêng

Triết 2

Học kỳ 1

Mã môn họcMôn họcSố tiếtTín chỉGiáo sưGhi chú
PF-102.44Chuyên đề 1: Đọc Bản Văn Kant (hoặc Hegel)
Seminar 1: On Kant’s Texts (or Hegel’s)
324Bùi Quang MinhLịch riêng
2tuần / buổi 2 tiết
PF-108.2Lão-Nho
Introduction to Chinese Philosophy
486Vũ Minh TríTháng 11
PF-103.2Siêu Hình Học
Metaphysics
324Vũ Uyên ThiTháng 08.2021
PP-106Tâm Lý Nhân Cách
Theories of Personality in Psychology
405Trương Thanh Tùng25.10-13.11 và 2.11 -17.11 (15 buổi)

Triết 2 và 3 học chung

PF-105.4Triết Học Chính Trị
Political Philosophy
324Luis David11.2021-02.2022 (3 buổi / tuần)
PF-106.4Triết Học Tôn Giáo
Philosphy of Religion
324Vũ Uyên ThiTháng 10
PF-102.51Triết Sử Cận Đại
History of Modern Philosophy
324Trần Khắc BáTháng 09
PF-102.52Triết Sử Hiện Đại
History of Contemporary Philosophy
324Trần Khắc BáTháng 09 và 10

Học kỳ 2

Mã môn họcMôn họcSố tiếtTín chỉGiáo sưGhi chú
PF-105.2Đạo Đức Học
Philosophical Ethics
486Nguyễn Minh Triệu01-05.2022
Triết 2 và 3 học chung
PF-103.3Hữu Thể Học
Ontology
324Đậu Văn HồngLịch riêng
PP-107Phân Tích Xã Hội và Xã Hội Học
Social Analysis and Sociology
486Trương Thanh TâmSáng thứ Hai
PF-107Triết Học Con Người
Philosophy of Human Being
486Phạm Trung Hưng21.03-09.04.2022
PF-102.3Triết Sử Trung Đại
History of Mediaeval Philosophy
324Đậu Văn HồngLịch riêng

Triết 3

Học kỳ 1

Mã môn họcMôn họcSố tiếtTín chỉGiáo sưGhi chú
PF-108.1Triết học Ấn Độ
Hinduism and Indian Philosophy
162Charles Borges10.2021
PF-108.2Phật Học
Buddhism
324Lý Minh Tuấn10.2021
PF-102.52Triết Sử Hiện Đại
History of Contemporary Philosophy
324Trần Khắc BáTháng 10
PF-102.46Chuyên đề 3: Hiện Tượng Học hoặc Thông Diễn Học
Seminar 3: On Phenomenology or Hermeneutics
324Trần Khắc BáLịch riêng
PF-100.2Luận Văn Ra Trường (Có Bảo Vệ)
Thesis Paper (with defense)
8010Not Specified08.2021-03.2022
PF-102.48Seminar GIúp Viết Bài Ra Trường (Proposal)
Seminar on Thesis Paper (with proposals)
162Bùi Quang Minh08-12.2021
PP-106Tâm Lý Nhân Cách
Theories of Personality in Psychology
405Trương Thanh Tùng25.10-13.11 và 2.11 -17.11 (15 buổi)
Triết 2 và 3 học chung
PF-104Tri Thức Luận
Epistemology
486Terry WalshTháng 08.2021
PF-110Triết Học Về Tự Nhiên
Cosmology
486Mark Joseph CalanoLịch riêng

Học kỳ 2

Mã môn họcMôn họcSố tiếtTín chỉGiáo sưGhi chú
PF-102.47Chuyên đề 4: Dẫn Nhập Vào Tư Tưởng Việt Nam
Seminar 4: Overview on Vietnamese Thinkers
324Vũ Minh Trí04-05.2022
PF-105.2Đạo Đức Học
Philosophical Ethics
486Nguyễn Minh Triệu01-05.2022
Triết 2 và 3 học chung
PF-111Triết Học Ngôn Ngữ
Philosophy of Language
324Remmon BarbazaLịch riêng
PF-100.1Hồ Sơ Luận Đề (Với Kỳ Thi)
Synthesis Papers (with Compre Exams)
648Not Specified
PF-102.49Seminar Giúp Ôn Tập Chương Trình
Seminar on Preparation of Comprehensive Exams
162Bùi Quang Minh01-05.2022
PO-106Tương Quan Triết – Thần
Philosophy for Theology
486Trần Thanh Tân
Bùi Quang Minh
04-05.2022

Các Môn Tự Chọn Chung Cho Toàn Khối Triết

Mã môn họcMôn họcSố tiếtTín chỉGiáo sưGhi chú
TP-108.21Linh Đạo Kitô Giáo
Introduction to Christian Spirituality
324Phạm Trung Hưng12 – 21.01.2022
PP 105.34Ngữ Học Anh (Môn phụ Triết 2)
English Syntax and Semantics
486Đỗ Phạm Mạnh CươngLịch riêng
PP-105.36Phụ Đạo Tiếng Anh 1 (Môn phụ Triết 2)486Nguyễn Võ Kiều TrangLịch riêng
PP-105.37Phụ Đạo Tiếng Anh 2 (Môn phụ Triết 2)486Nguyễn Xuân QuangLịch riêng
PP-110Sư Phạm Giáo Lý
Catechetical Pedagogy
324Mai Diễm HươngChiều thứ Ba
PP-105.38Tiếng Đức
German
324Bùi Quang MinhChiều thứ Hai
PP-105.38Tiếng Pháp
French
324Nguyễn Thục ĐoanChiều thứ Hai
PP-105.38Tiếng Trung
Chinese
324Vũ Minh TríChiều thứ Hai