TIÊU CHUẨN TUYỂN NHẬN HỌC VIÊN

Học Viện Thánh Giuse mở ra với mọi thí sinh, chủng sinh, tu sĩ và giáo dân, những người có khả năng nêu chứng tá đời sống luân lý và đã hoàn thành các chương trình đào tạo theo yêu cầu (x. Sapientia Christiana, số 31). Đời sống chứng tá của thí sinh phải được vị Bề Trên hữu trách chuẩn nhận và giới thiệu.

Thí sinh đăng ký dự tuyển vào các chương trình tại Học Viện phải trình bảng điểm của các chương trình đào tạo trước đó. Thí sinh đăng ký vào chương trình Cử Nhân Thần Học phải hoàn tất chương trình triết học theo quy định của Giáo Hội.

Các học viên đăng ký học các khoá riêng biệt sẽ do các Giám Học thâu nhận. Các học viên này cũng phải đáp ứng các điều kiện thâu nhận thông thường của Học Viện. Dù học để lấy tín chỉ hay dự thính, họ phải cho thấy khả năng đạt được hiệu quả từ các khoá học này.

Học viên thuộc chương trình Cử Nhân Thần Học sẽ do Giám Học Thần và vị đại diện Ban Tuyển Sinh thâu nhận. Học viên thuộc chương trình triết học sẽ do Giám Học Triết và vị đại diện Ban Tuyển Sinh thâu nhận.

Một khi được thâu nhận, học viên phải tuân giữ các quy định liên quan đến mình. Thể theo khoa sư phạm Dòng Tên, trước hết, học viên được khuyến khích để tự xây dựng thái độ tích cực và kỷ luật học tập cho chính mình. Nếu không tuân giữ, họ sẽ chịu các hình thức kỷ luật thích đáng. Mức kỷ luật cao nhất có thể là buộc thôi học. Quyết định kỷ luật được đưa ra dựa trên quy định và được tiến hành theo thủ tục được mô tả trong Quy Chế Học Viện (x. Quy Chế Học Viện, số 30).

XIN VUI LÒNG LIÊN H:

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE DÒNG TÊN VIỆT NAM 19 Đường 5, Khu Phố 2, P. Linh Trung,  Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: [email protected]