CHƯƠNG TRÌNH TRIẾT HỌC

  1. Mục tiêu và tầm nhìn về mặt huấn luyện của Khối Triết

Tầm nhìn huấn luyện của chương trình triết học nhắm tới việc đào tạo người phục vụ cho sứ mạng của Giáo Hội và cho con người hôm nay, trong việc truy tầm sự thật và trong việc gìn giữ truyền thống nhân văn Kitô giáo. Chương trình cũng cố gắng áp dụng những đặc nét của linh đạo Dòng Tên trong giảng dạy: tinh thần phân định tri thức và thiêng liêng, việc đối thoại, cộng tác trong các sinh hoạt hàn lâm, cũng như nhạy bén với những phương tiện làm việc hiện đại. Ngoài ra, việc giảng dạy và học triết học, trong khi theo đuổi mục đích tự thân, cũng chuẩn bị một nền tảng học thuật vững chắc, hài hoà giữa hai truyền thống Tây Phương và Đông Phương, giúp nối kết dễ dàng với việc học thần học sau này.

  1. Mục tiêu đào tạo về mặt học thuật của chương trình triết học

Cuối chương trình học, các học viên cần đạt được một nền tảng rộng đủ trong các ngành học triết học cũng như cách chung có được một kỹ năng làm việc khoa học. Về mặt nội dung, các học viên có được tri thức thiết yếu của các chủ đề lớn trong triết học cũng như lịch sử của các chủ đề này. Đồng thời họ cũng phải có khả năng nối kết các vấn đề này với nhau.

Họ cần có khả năng nhận diện, thiết kế cũng như có góc nhìn phê bình về các vấn đề triết học, đưa những vấn đề này vào đúng vị trí trong hệ thống để có thể có được một tư duy bài bản và đề ra những quan điểm hay giải quyết một cách thuyết phục. Đối với những đề tài liên ngành, học viên có khả năng đưa ra những suy nghĩ hay lập luận thuyết phục, dựa trên những kết nối có phương pháp và hợp lý.

Các học viên thành thạo các thủ thuật nghiên cứu tài liệu, hình thành các tiêu chí cá nhân trong việc sử dụng nguồn dữ liệu, áp dụng một cách thoả đáng và hợp pháp các nguồn này vào trong các sản phẩm học tập của mình (bài thi, bài luận, thuyết trình, thảo luận).

Nhờ tri thức triết học, các học viên xây dựng cách cá vị nền tảng để suy tư những vấn đề đương đại (văn hoá, xã hội hay những vấn đề toàn cầu) và có khả năng tự định hướng cho mình nhờ khả năng tư duy triết học ấy.

  1. Chương trình, kết cấu các ngành học, thời gian học

Thời gian học bình thường của chương trình kéo dài 6 học kỳ. Để đạt được chứng chỉ tốt nghiệp, mỗi học viên phải đạt được tổng cộng là 180 tín chỉ (credits), theo hệ thống ECTS, tương đương khoảng 30 tín chỉ mỗi học kỳ. Mỗi tín chỉ bao gồm 8 tiết học 45 phút thực học tại lớp và 16 tiết tự học, bao gồm việc ôn bài, đọc sách đào sâu tri thức và chuẩn bị cho các hình thức thi (thi viết hoặc thi nói). Khung chương trình 6 học kỳ này bao gồm các nhóm ngành (modules), trong đó mỗi nhóm ngành bao gồm các môn học khác nhau và các hình thức thi tương ứng (Xem Bảng mô tả các môn học). Các bộ môn được tổ chức dạy và học trong các nhóm ngành này sẽ được công bố cụ thể vào đầu các năm học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *