Chương Trình Thần Học Giáo Dân
Đào Tạo Giáo Dân – Trí Thức Trẻ Cho Giáo Hội

LỊCH HỌC 2024-2025

HỌC KỲ I

Từ ngày 07.09.2024 đến ngày 18.12.2024

STT

PHÂN MÔN

TÊN MÔN HỌC

TÊN GIẢNG VIÊN

ECTS

NGÀY/GIỜ HỌC

GHI CHÚ

1

Nền tảng

Giáo lý tổng quan – diễn giải

Nguyễn Hai Tính SJ, STD | Nguyễn Hữu Phong SJ

3

Thứ Hai 19:30-21:00

09.09.2024 – 25.11.2024

2

Nền tảng

Tổng quan Luân lý Kitô giáo

Nguyễn Minh Triệu SJ, STD | Nguyễn Thanh Hùng SJ, STD

3

Thứ Sáu

19:30-21:00

13.11.2024 – 13.12.2024

3

Tự chọn

Tông huấn Niềm Vui Tình Yêu

Nguyễn Văn Đức SJ

2

Thứ Tư

19:30-21:00

11.09.2024 – 30.10.2024

4

Tự chọn

Giá trị cốt lõi cho người trẻ Công Giáo

Vũ Đức Trí Thể

2

Thứ Tư

19:30-21:00

06.11.2024 – 18.12.2024

 

HỌC KỲ II

Từ ngày 06.01.2025 đến ngày 14.05.2025

STT

PHÂN MÔN

TÊN MÔN HỌC

TÊN GIẢNG VIÊN

ECTS

NGÀY/GIỜ HỌC

GHI CHÚ

1

Nền tảng

Đọc hiểu Thánh Kinh

Cao Gia An SJ, SSD

3

Thứ Hai

19:30-21:00

06.01.2025 – 14.04.2025 (Online)

2

Nền tảng

Đi vào hành trình Linh Đạo I-nhã

Hưng Phạm SJ, STD | Lê Văn Luận SJ | Nguyễn Hữu Phong SJ

3

Thứ Sáu

19:30-21:00

Thứ Tư

19:30-21:00

Thứ sáu: từ 28.3 – 16.5.2025; thứ Tư: từ 09.04 – 14.5.2025

3

Tự chọn

Người trẻ và Tình yêu Kitô Giáo

Hoàng Minh Tố Nga, PhD

2

Thứ Tư

19:30-21:00

12.02.2025 – 02.04.2025

4

Tự chọn

Dẫn Nhập Tư Tưởng Và Giá Trị Truyền Thống Việt Nam

Nguyễn Đình Khánh SJ, PhD

2

Thứ Sáu

19:30-21:00

10.01.2025 – 21.03.2025

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *