LỊCH TRÌNH SINH HOẠT KHỐI THẦN HỌC SJJS

NIÊN HỌC 2023-2024

NĂM 2023

Tháng 6-7

Nghỉ hè, chương trình riêng. SJJS tuyển sinh khoá 2023-2024
31/7 Lễ Thánh I-nhã

 

HỌC KỲ I NIÊN HỌC 2023-2024

Tháng 8

Intersession và các khoá học khởi động
1/8 (T3) Khai mạc các khoá học
Định hướng đầu năm (Orientation)
4/8 (T6) Giám học gặp thần sinh IV để thảo luận về bài ra trường
17 & 18/8 Tuyển sinh (đợt 3)
21/8 (T2) Đăng ký học phần HK I

Tháng 9

2/9 (T7) Quốc Khánh (nghỉ lớp)
4/9 (T2) Nghỉ bù lễ Quốc Khánh
5/9 (T3) 9.00: Thánh lễ Khai giảng Niên học 2023-2024

15/9 (T6)

Hạn chót đăng ký học phần HK I  

Tháng 11

1/11 (T4) Lễ Các Thánh (nghỉ lớp)
2/11 (T5) Lễ Các Đẳng (nghỉ lớp)
20/11 (T2) Ngày Nhà Giáo Việt Nam

Tháng 12

1-8/12 Họp Mặt Thường Niên SJVN – Lễ thánh Phanxicô Xaviê – Bổn Mạng Tỉnh Dòng SJVN – Truyền Chức LM (nghỉ lớp)
1/12 (T6) Đăng ký học phần HK II
21-31/12 Nghỉ giữa hai học kỳ (Sembreak)
29/12 (T6) Hạn chót đăng ký học phần HK II

NĂM 2024

Tháng 1

1/1 (T2) TẾT DƯƠNG LỊCH 2024 (nghỉ lớp)

 

HỌC KỲ II NIÊN HỌC 2023-2024

Tháng 1-2

2/1 (T3) Các lớp bắt đầu HK II
5 – 17/2 MỪNG XUÂN GIÁP THÌN (nghỉ lớp 2 tuần)
10/2 (T7) Mùng 1 Tết
19/2 (T2) Tiếp tục HK II

Tháng 3

1 – 10/3 Thần sinh SJs năm IV Tĩnh tâm chịu chức phó tế
18/3 (T2) Lễ Thánh Giuse, bổn mạng SJJS (nghỉ lớp). Thánh lễ phong chức Phó tế cho quý thần sinh SJ, lúc 6 giờ Sáng (tất cả sinh viên được mời). Hội thao sinh viên SJJS
28 – 30/4 Tam Nhật Vượt Qua (nghỉ lớp)
31/3 LỄ CHÚA PHỤC SINH (nghỉ lớp)

Tháng 4

3/4 (T4) Hạn chót nộp Synthesis paper
27/4 (T7) Lễ Thánh Phêrô Canisiô, bổn mạng Thần sinh (nghỉ lớp)
24/4 (T4) Hạn chót nộp 10 luận đề

Tháng 5

1/5 (T4) Kính thánh Giuse thợ / Ngày quốc tế lao động (nghỉ lớp)
9-14/5 Thi tổng kết STB
31/5 (T6) Thánh lễ Bế giảng Niên Học 2023-2024. Trao bằng tốt nghiệp

Tháng 6-7

Nghỉ hè, chương trình riêng. SJJS tuyển sinh khoá 2024-2025