Triết 1

Học kỳ 1

Mã môn học Môn học Số tiết Tín chỉ Giáo sư Ghi chú
PF-101 Dẫn  nhập triết học
Introduction to Philosophy
32 4 Bùi Quang Minh Sáng thứ Hai 11/9-30/10/2023
PP-101 Phương pháp học
Methods in Studies and Researches
32 4 Nguyễn Huy Hoàng

Thứ Hai

Chiều: 16 & 23 & 30/10

Sáng: 6/11-18/12/2023

PP-105.5 Đọc bản văn triết học
Philosophical Readings 1
32 4 Nguyễn Xuân Quang

Sáng thứ Tư

6/9 – 25/10/2023

PP-103.2 Văn hóa và tín ngưỡng Việt Nam
Culture and Religious Landscape in Vietnam
48 6 Nguyễn Hạnh

Sáng thứ Ba

12/9-28/11/2023

PP-105.38 Tiếng Anh: Viết luận văn 1
English: Academic Writing 1
48 6 Nguyễn Anh Vũ

Sáng thứ Năm

7/9-30/11/2023

PP-105.21

Tiếng Anh: Các kỹ năng cơ bản 1

English: Basic Skill 1

48 6 Nguyễn Võ Kiều Trang / Nguyễn Tường Vy

Sáng thứ Sáu

8/9-24/11/2023

PP-104.4 Workshop 1: Hùng biện và nói trước công chúng
Workshop 1: Rhetoric and Public Speaking
16 2

Bùi Quang Minh

Lê Thị Hoài Tâm

TBA

 

Học kỳ 2

Mã môn học Môn học Số tiết Tín chỉ Giáo sư Ghi chú
PP-105.22 Tiếng Anh: Các kỹ năng cơ bản 2
English: Basic Skills 2
48 6 Nguyễn Tường Vy

Sáng thứ Sáu

5/1-24/4/2024

PP-104.3

Viết văn Tiếng Việt

Essay Writing in Vietnamese

32 4 Trần Tiến Thành

Chiều thứ Tư

3/1-27/3/2024

PP-105.5

Đọc bản văn triết học

Philosophical Readings 2

32 4 Vũ Uyên Thi 29/2-11/3/2024
PP-102

Luận lý học

Logic

32 4 Nguyễn Anh Thường

Sáng thứ Ba

2/1-12/3/2024

PF-102.2 Triết sử cổ đại
History of Ancient Philosophy
32 4 Trương Trọng Hiếu

Sáng thứ Năm

21/3-16/5