Hiện Tượng Luận

Oct
08

Đồng Kinh Nghiệm Như Là Nền Tảng Cho Tính Liên Chủ Thể Trong Tư Tưởng Của Edmund Husserl

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Đồng Kinh Nghiệm Như Là Nền Tảng Cho Tính Liên Chủ Thể Trong Tư Tưởng Của Edmund Husserl Luận văn tốt nghiệp Chương trình Dự Bị [...]
Xem Chi Tiết
Nov
20

Bàn về “mối tương quan liên chủ thể” trong tác phẩm The Human Condition của Hannah Arendt

     Hannah Arendt (1906 – 1975)      (Hình ảnh từ Internet) Bài viết môn: Hiện Tượng Luận Giáo sư: Antôn Trần Khắc Bá, S.J Học Viên: F.x. Đoàn Công Trình, S.J Nếu Heidegger […]

Xem Chi Tiết