Hiện Tượng Luận

Th11
20

Bàn về “mối tương quan liên chủ thể” trong tác phẩm The Human Condition của Hannah Arendt

     Hannah Arendt (1906 – 1975)      (Hình ảnh từ Internet) Bài viết môn: Hiện Tượng Luận Giáo sư: Antôn Trần Khắc Bá, S.J Học Viên: F.x. Đoàn Công Trình, S.J Nếu Heidegger […]

Xem Chi Tiết
Th9
08

Phi-nền-móng (ungrund) hay Tột-cội-nền-móng (urgrund) trong Khảo luận về Tự do của Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

Giáo sư hướng dẫn: Bùi Quang Minh, S.J. Học viên: Trần Quang Huy, S.J.   Mối tương quan giữa Thiên Chúa, tự do của con người và sự dữ đã trở thành vấn nạn nổi […]

Xem Chi Tiết