Khác

Apr
13

Câu hỏi 263. Những vị thánh thân xác vẫn nguyên vẹn nhiều năm sau khi qua đời?

Thân xác vẫn nguyên vẹn là hiện tượng cơ thể người không có khả năng bị phân hủy. Điều kiện này không phụ thuộc vào cách chôn cất hoặc nhiệt độ và nơi chôn cất. […]

Xem Chi Tiết
Mar
30

Câu hỏi 262. Sách Nhật Tụng, Các Giờ Kinh Phụng Vụ hay Kinh Thần Vụ là gì?

Cả ba thuật ngữ – Sách Nhật Tụng (Breviary), Các Giờ Kinh Phụng Vụ (Liturgy of the Hours) và Kinh Thần Vụ (Divine Office) – đều có nghĩa giống nhau. Về cơ bản, đây là […]

Xem Chi Tiết
Jan
11

Câu hỏi 261. Kinh Tin Kính (Creed) là gì?

Creed là một từ Latinh có nghĩa là “Tôi tin”. Kinh Tin Kính là một lời tuyên bố về sứ mạng của Giáo hội; đây là một công thức tuyên tín được viết ra, được [...]
Xem Chi Tiết
Oct
30

Câu hỏi 260. Các đan sĩ và tu sĩ dòng khất thực là ai?

Giống như các nữ tu sĩ sống trong đan viện và sống một cuộc sống đan tu, cũng vậy, các đan sĩ (monk) sống trong đan viện của chính mình (đan viện nam và đan […]

Xem Chi Tiết
Oct
16

Câu hỏi 259. Các nữ tu là ai? Họ có sống trong các nữ tu viện không? Họ khác với các nữ tu khác (các sơ) như thế nào?

Nữ tu (nun) là một thuật ngữ chuyên môn để chỉ một tu sĩ đan tu sống trong đan viện. (Trong tác phẩm Hamlet của Shakespeare, Hồi III Cảnh 1, Hamlet nói với Ophelia rằng: […]

Xem Chi Tiết
Oct
05

Câu hỏi 258. Các Chặng đàng Thánh giá là gì và chúng đến từ đâu?

Chặng đàng Thánh giá (còn được gọi là Via Crucis trong tiếng Latinh, có nghĩa là Con đường Thánh giá) là mười bốn bài suy niệm tuyệt đẹp về cuộc hành trình của Chúa Giêsu […]

Xem Chi Tiết
Sep
23

Câu hỏi 257. Các vệ binh Thụy Sĩ là ai và công việc của họ là gì?

Năm 1505, Đức Giáo Hoàng Juliô II thành lập lực lượng vệ binh Thụy Sĩ, một cơ quan vệ sĩ riêng của Đức Giáo Hoàng. Việc tuyển dụng các vệ binh dựa trên thỏa thuận […]

Xem Chi Tiết
Sep
14

Câu hỏi 256. Các hang toại đạo là gì và ở đâu?

Thuật ngữ “hang toại đạo” (catacomb) dùng để chỉ các hầm mộ được chôn cất dưới lòng đất. Chúng có thể được tìm thấy ở hầu hết mọi nơi; tuy nhiên, những hang toại đạo […]

Xem Chi Tiết
Sep
08

Câu hỏi 255. Giáo triều là gì?

Curia là một thuật ngữ chung dùng để chỉ các tổ chức, cơ quan, văn phòng và cá nhân nhằm trợ giúp một người trong nhiệm vụ điều hành mục vụ và quản trị. Trong […]

By Ban Biên Tập | 300 Câu Hỏi Thường Gặp . Khác
Xem Chi Tiết
Sep
02

Câu hỏi 254. Ai có thể trở thành Hồng y, và công việc của các Hồng y là gì?

Hồng y không phải là một phần của đặc tính bí tích gồm ba bậc của Chức Thánh. Trong bí tích Truyền Chức Thánh, một người nam Công giáo được phong chức phó tế, linh […]

By Ban Biên Tập | 300 Câu Hỏi Thường Gặp
Xem Chi Tiết