Khác

Th5
26

Câu hỏi 195: Có Những Kinh Nguyện Công Giáo Nổi Tiếng Nào Khác?

Kinh trước bữa ăn: “Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành cho chúng con và cho của ăn chúng con sắp dùng, do lòng rộng rãi Chúa ban, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng [...]
Xem Chi Tiết
Th5
19

Câu hỏi 194: Đâu Là Các Lời Kinh Khác Về Đức Maria Mà Tín Hữu Công Giáo Biết Đến?

Người Công Giáo gọi bất kỳ lời kinh nào liên quan đến Đức Trinh Nữ Maria (thường thì Đức Maria chỉ được gọi là Mẹ Được Chúc Phúc) là những lời kinh “Maria”. Kinh Kính [...]
Xem Chi Tiết
Th5
12

Câu hỏi 193: Kinh Truyền Tin (Angelus) Là Gì?

Có một câu chuyện đùa xa xưa thế này: Một nông dân chất phác vào thị trấn để xưng tội thường niên với linh mục quản xứ. Sau khi nghe ông này xưng tội và [...]
Xem Chi Tiết
Th5
05

Câu hỏi 192: Đức Maria Có Thực Sự “Đầy Ân Sủng”?

Chaire kecharitomene (tiếng Hy Lạp) là lời thiên thần Gabriel dùng để chào Đức Maria trong Lc 1,28. Thánh Giêrônimô đã dịch cụm từ này sang tiếng Latinh thành Ave gratia plena. Tiếng Hy Lạp [...]
Xem Chi Tiết
Th4
28

Câu hỏi 191: Kinh Kính Mừng Đến Từ Đâu?

Chắc hẳn lời kinh đậm tính Công Giáo nhất trong tất cả các kinh nguyện là Kinh Kính Mừng (Hail Mary trong tiếng Anh, hay Ave Maria trong tiếng Latinh). Nhiều Kitô hữu không phải [...]
Xem Chi Tiết
Th4
21

Câu hỏi 190: Chúng Ta Có Thể Được Cứu Khỏi Những Sự Dữ Nào?

Bản văn gốc tiếng Hy Lạp cho biết ponerou có nghĩa là "một Sự Dữ" thay vì chỉ là "sự dữ". Sự Dữ là Ác thần, Quân vương của Thế gian, Quân vương của Bóng [...]
Xem Chi Tiết
Th4
14

Câu hỏi 189: Tại Sao Thiên Chúa Dẫn Chúng Ta Vào Sự Cám Dỗ?

"Xin đừng dẫn chúng con vào sự cám dỗ" (bản Tiếng Việt: “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”) có vẻ kỳ lạ đối với nhiều Kitô hữu. Tại sao Chúa lại đưa [...]
Xem Chi Tiết
Th4
12

Câu hỏi 188: Chúng Ta Có Thể Thực Sự Tha Thứ Và Bỏ Qua?

Trong Kinh Thánh không thấy "hãy tha thứ và bỏ qua". Nếu có thể quên những gì người khác đã làm cho mình, bạn sẽ không cần phải tha thứ cho họ. Chính vì chúng [...]
Xem Chi Tiết
Th4
09

Câu hỏi 187: Phải Chăng “Lương Thực Hàng Ngày” Là Cơm Bánh?

Epiousion (Hy Lạp) và quotidianum (Latinh) trong các Tin Mừng có nghĩa là "hàng ngày." "Xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày" được nhắc đến trong Kinh Lạy Cha có hai ý [...]
Xem Chi Tiết
Th4
07

Câu hỏi 186: Nếu Xin “Ý Cha (Được) Thể Hiện” Thì Tại Sao Lại Cần Phải Cầu Nguyện?

"Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời" là phần kế tiếp của Kinh Lạy Cha. Người Kitô hữu biết rằng điều quan trọng là tìm hiểu và chấp nhận Ý Chúa. Tuy [...]
Xem Chi Tiết