Khác

May
24

Câu hỏi 294. Phẩm trật giáo sĩ trong Giáo hội Công giáo là gì?

(Hình ảnh từ internet) Bí tích Truyền Chức Thánh bao gồm phó tế, linh mục và Giám mục. Phó tế là cấp bậc đầu tiên của Chức Thánh, theo đó một người nam được truyền […]

Xem Chi Tiết
May
19

Câu hỏi 293. Điều gì xảy ra khi Đức Giáo Hoàng qua đời?

Trong quá khứ, người ta đã từng dùng một chiếc búa nhỏ bằng bạc gõ ba lần theo nghi thức lên trán của vị Giáo Hoàng vừa qua đời và gọi tên thánh của ngài […]

Xem Chi Tiết
May
07

Câu hỏi 292. Đức Giáo Hoàng có thể bị buộc tội hay từ chức không?

(Hình ảnh từ internet) Một Giáo Hoàng được bầu chọn suốt đời trừ khi ngài tự nguyện và tự do lựa chọn nghỉ hưu hoặc từ chức (thoái vị). Tuy nhiên, không ai có thể […]

Xem Chi Tiết
Apr
06

Câu hỏi 291. Tại sao các Giáo Hoàng lại thay đổi tên của mình?

                                                           (Hình ảnh từ internet) Khi được […]

Xem Chi Tiết
Mar
24

Câu hỏi 290. Tại sao Đức Giáo Hoàng là thủ lãnh của Giáo hội?

(Hình ảnh tử internet) Đức Giáo Hoàng là người đứng đầu hữu hình của Giáo hội Công giáo vì ngài được coi là vị Đại diện của Đức Kitô. Vị Đại diện có phần nào […]

Xem Chi Tiết
Mar
17

Câu hỏi 289. Tại sao chúng ta phải cần đến Giáo hội?

Công giáo tin vào sự cần thiết của Giáo hội. Giáo hội/nhà thờ (church) là một từ ngữ chúng ta sử dụng để chỉ về một tòa nhà nơi các Kitô hữu thờ phượng, nhưng […]

Xem Chi Tiết
Mar
10

Câu hỏi 288. Hội Opus Dei là gì?

(hình ảnh từ internet) Opus Dei là hạt giám chức tòng nhân trong Giáo hội Công giáo. Điều 294 của Bộ Giáo luật 1983 quy định rằng giám chức tòng nhân “bao gồm các linh […]

Xem Chi Tiết
Mar
03

Câu hỏi 287. Bảy sự Thương khó và Bảy sự Vui mừng Đức Mẹ là gì?

Lòng súng kính Đức Mẹ Sầu Bi (Mater Dolorosa trong tiếng Latinh) đã có từ thời xa xưa. Bảy sự Thương khó Đức Mẹ (Đức Trinh Nữ Maria) là một lòng sùng kính có từ […]

Xem Chi Tiết
Jan
28

Câu hỏi 286. Dòng Hiệp sĩ Malta và Dòng Hiệp sĩ Mộ Thánh là gì?

Huân chương Giáo Hoàng (Papal Orders) được ban cho những người được Đức Thánh Cha tôn vinh vì đã phục vụ Giáo hội và/hoặc Tòa Thánh theo một cách nào đó. Điều này giống như […]

Xem Chi Tiết
Jan
21

Câu hỏi 285. Vòng lá Mùa Vọng là gì? Cây Giêsê là gì?

(Hình ảnh từ internet) Vòng lá mùa Vọng (Advent wreaths) và cây Giêsê (Jesse trees) là những phong tục rất đẹp, tuy được thực hành bên ngoài phụng vụ nhưng chắc chắn mang lại nhiều […]

Xem Chi Tiết