Khác

Th9
02

Câu hỏi 254. Ai có thể trở thành Hồng y, và công việc của các Hồng y là gì?

Hồng y không phải là một phần của đặc tính bí tích gồm ba bậc của Chức Thánh. Trong bí tích Truyền Chức Thánh, một người nam Công giáo được phong chức phó tế, linh […]

By Ban Biên Tập | 300 Câu Hỏi Thường Gặp
Xem Chi Tiết
Th5
31

Câu hỏi 253. Kháng Biện Viên (the Devil’s Advocate) là ai?

Về mặt ngữ nghĩa, thuật ngữ này dùng để chỉ một người có quan điểm đối lập trong bất kỳ cuộc tranh luận nào. Người này sẽ thực hiện vai trò của mình trong tiến […]

Xem Chi Tiết
Th5
27

Câu hỏi 252. Tuần cửu nhật là gì?

Novena là một từ bắt nguồn từ số chín, dùng để chỉ khoảng thời gian mà hình thức cầu nguyện này sẽ kéo dài, vì tuần cửu nhật đầu tiên cũng đã diễn ra như […]

Xem Chi Tiết
Th5
24

Câu hỏi 251. Các kinh cầu là gì?

Litany là một từ gốc Hy Lạp. Đó là một lời cầu nguyện bao gồm một loạt các lời khẩn cầu và các lời đáp lại được xướng luân phiên nhau bởi một ca trưởng […]

Xem Chi Tiết
Th5
22

Câu hỏi 250. Công giáo Byzantine là gì? Bao gồm những hình thức nào?

Hội Thánh đích thật của Chúa Giêsu Kitô có bốn dấu hiệu (hoặc đặc tính). (Xem Câu hỏi số 51.) Công giáo Byzantine cũng thừa nhận bốn đặc tính này. Có những nghi lễ hoặc […]

By Ban Biên Tập | 300 Câu Hỏi Thường Gặp . Khác
Xem Chi Tiết
Th5
17

Câu hỏi 249. Làm thế nào người Công giáo có thể dâng mình cho Đức Trinh Nữ Maria khi Chúa nói rằng họ phải yêu Ngài hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn?

Khi một người Công giáo thực hiện hành động dâng mình cho một vị thánh, hành động đó không phủ nhận tình yêu với Thiên Chúa. Người Công giáo, cũng như bao Kitô hữu khác, […]

By Ban Biên Tập | 300 Câu Hỏi Thường Gặp . Khác
Xem Chi Tiết
Th5
13

Câu hỏi 248. Nếu một linh mục Anh giáo chuyển sang Công giáo, linh mục ấy có phải được truyền chức lại không, và tại sao?

Vào thế kỷ XVI, vua Henry VIII của nước Anh đã ly khai khỏi Giáo hội Công giáo khi đơn thỉnh cầu của ông lên Đức Giáo Hoàng về việc hủy hôn với Nữ hoàng […]

Xem Chi Tiết
Th5
10

Câu hỏi 247. Tại sao thánh giá của nhà thờ Công giáo có tượng chịu nạn trong khi nhà thờ Tin Lành chỉ có cây thánh giá?

Tượng thánh giá (crucifix) là những thánh giá (cross) có tượng chịu nạn (thân xác) của Chúa Giêsu để tượng trưng cho biến cố lịch sử Ngài đã bị đóng đinh vào thập giá. Chỉ […]

Xem Chi Tiết
Th4
29

Câu hỏi 246. Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB) là gì?

USCCB là đại hội của tất cả các Giám mục Công giáo Hoa Kỳ gồm cả Công giáo Latinh (Nghi thức Tây Phương) và Byzantine (Nghi thức Đông Phương). Mỗi năm USCCB nhóm họp hai […]

Xem Chi Tiết
Th4
26

Câu hỏi 245. Hội đồng là gì?

Hội đồng (Synod) có gốc từ hai từ Hy Lạp syn (cùng nhau) và hodos (đường) có nghĩa là “đi đến cùng nhau” hoặc “một cuộc gặp gỡ”. Hội đồng gồm có các Giám mục, […]

Xem Chi Tiết