Khác

Th3
26

Tân nho – Kitô giáo Thần học bản vị hóa Việt Nam

Tác giả: Vũ Kim Chính, S.J. Nhiều nhà thần học Á Châu chủ trương lấy kinh điển văn hóa, triết học xưa làm khởi điểm cho nền bản vị hoá thần học, dù không hoàn […]

Xem Chi Tiết
Th3
23

Câu hỏi 44: Tại sao cầu nguyện với Đức Maria khi bạn có thể đến với Đức Giêsu?

  Câu hỏi này đặt ra một khung cảnh có tính hạn chế. Người ta có thể cầu nguyện với Đức Giêsu qua Đức Maria mà không làm giảm vai trò trung gian trực tiếp […]

Xem Chi Tiết
Th3
16

Câu 43: Đức Maria là Mẹ Đồng Trinh thế nào?

  Đức Maria đồng trinh trước khi, trong khi và cả sau khi hạ sinh Đức Giêsu. Đây là một tín điều về sự đồng trinh trọn đời của Đức Mẹ. Qua biến cố Truyền […]

Xem Chi Tiết
Th3
08

Câu 42: Đức Mẹ có được cứu độ không? Đức Mẹ có cần phải được cứu độ không?

Đức Maria được cứu bởi sự Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ trong lòng bà thánh Anna [mẹ của Đức Maria], còn tất cả mọi người được cứu vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Đó […]

Xem Chi Tiết
Th3
03

Từ hy lễ của Đức Ki-tô đến hy lễ của các Ki-tô hữu

                                        Tác giả: Joseph CAILLOT (“Du sacrifice du Christ à celui des chrétiens”, trích trong Cahiers Évangile số 118 (2001), trang 57-64, Éd. du Cerf). “Khi thực sự hiến tế trên Thập giá, […]

Xem Chi Tiết
Th2
26

Câu 41: Vô Nhiễm Nguyên Tội là gì?

Nhiều người Công giáo thường bị bối rối khi được hỏi về đề tài này. Cách chung, Vô Nhiễm Nguyên Tội được hiểu là biến cố kỳ diệu cho việc hạ sinh của Đức Giêsu. […]

Xem Chi Tiết
Th2
06

Câu 40: Đức Maria có hoàn hảo không?

Phẩm chất hoàn hảo của Đức Maria tập trung vào luận chứng thần học: Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Giáo lý về Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội dạy rằng, Mẹ được bảo vệ khỏi […]

Xem Chi Tiết
Th1
24

Các Thánh (chương 7): Các trinh nữ và nữ tu thánh thiện

  Trong chương này, chúng ta: Gặp gỡ một số nữ tu xuất sắc Khám phá một số vị thánh sống quên mình Chúng ta chỉ cần nhìn vào Đức Trinh Nữ Maria để thấy […]

By Majorica | Các Thánh . Tài Liệu
Xem Chi Tiết
Th1
22

Câu 39: Dường như người Công giáo thờ Đức Maria?

Người Công Giáo không thờ Đức Mẹ Maria; đúng hơn, chúng ta tôn kính Mẹ vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, nên dành cho Mẹ vinh dự hàng đầu. Người Công Giáo, giống như mọi […]

Xem Chi Tiết
Th1
12

Câu 38: Đức Maria có mấy người con?

  Theo giáo lý Công Giáo, Đức Maria là một trinh nữ cả trước, trong và sau khi đã hạ sinh Đức Giêsu Đấng Cứu Độ chúng ta; vì thế, Đức Giêsu là người con […]

Xem Chi Tiết