Học Viện Dòng Tên được công nhận là “Cơ Sở Giáo Dục Cấp Cao của Giáo Hội”

Trong văn thư đề ngày 13/1/2023 gửi cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa Abascal, SJ, Thánh Bộ Văn Hoá và Giáo Dục Toà Thánh đã chuẩn nhận Quy Chế Học Viện Dòng Tên, đồng thời thiết định Học Viện Thánh Giuse – Tỉnh Dòng Tên Việt Nam là một “Cơ Sở Giáo Dục Cấp Cao của Giáo Hội” (Ecclesiastical Higher Education Institution) với “tư cách pháp nhân công theo Giáo Luật” (canonical public juridic personality). Thánh Bộ cũng cho phép Học Viện Thánh Giuse tiếp tục liên kết đào tạo với Trường Thần học Loyola (thuộc Tỉnh Dòng Tên Philippines) trong vòng 5 năm để cấp bằng cử nhân thần học của Giáo Hội (STB). Kể từ năm 2017, với sự cho phép của Toà Thánh, Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên đã liên kết đào tạo với Phân khoa Thần học Loyola (Loyola School of Theology), Đại học Ateneo de Manila, Quezon City, Philippines để có đầy đủ thẩm quyền đào tạo và cấp bằng cử nhân thần học (Baccalaureate in Sacred Theology – STB)

Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên (Saint Joseph Jesuit Scholasticate – SJJS) là một cơ sở đào tạo của Tỉnh Dòng Tên Việt Nam, cung cấp chương trình đào tạo thần học và triết học cho các học viên tu sĩ của Dòng. Ngoài ra, Học Viện cũng tuyển sinh và đào tạo những học viên khác nếu hội đủ điều kiện theo học tại Học Viện, đặc biệt cho các tu sĩ thuộc các dòng tu khác muốn hoàn tất việc đào luyện tri thức, hoặc cho những chủng sinh mong muốn trở thành những linh mục trong Giáo Hội Công Giáo ở Việt Nam.

Mục tiêu chính của chương trình học tại Học Viện nhằm cung cấp cho các học viên tu sĩ của Dòng và các học viên khác nền tri thức sâu sắc về mạc khải Kitô giáo và các vấn đề liên quan đến mạc khải đó, giúp các học viên có thể trình bày một cách có hệ thống những chân lý mạc khải, đồng thời nhắm đến việc rao giảng một cách đầy ý nghĩa và hiệu quả những chân lý đó trong bối cảnh của nền văn hóa Việt Nam đương đại.

Ngoài ra, chương trình còn tạo điều kiện cho các học viên tiếp cận với kiến thức hiện hành và các vấn đề đang được đặt ra bởi con người hôm nay, đặc biệt những người đang sống trong đất nước này và cùng chia sẻ một nền văn hóa. Với mục tiêu đó, mỗi học viên được khuyến khích khai phá cho riêng mình những phương thế để có thể tuyên xưng và diễn tả đức tin Kitô giáo.

Cụ thể hơn, Học Viện nhắm đến việc giáo dục thần học và triết học cho các học viên vì sứ mạng mục vụ địa phương và sứ mạng của Giáo Hội phổ quát, trong bối cảnh Việt Nam và rộng hơn là trong bối cảnh Á Châu. Việc giáo dục này nhắm tới:

  • Hiểu biết căn bản về các di sản đức tin Công Giáo, về triết học cũng như các lĩnh vực khác vốn quan trọng đối với Giáo Hội, xã hội và nền văn hóa Việt Nam.
  • Làm quen với các phương thức suy tư của thời đại, đồng thời ý thức và nhạy bén với bối cảnh tôn giáo, văn hóa của một nước Á Châu như Việt Nam.
  • Đào sâu linh đạo, đặc biệt là đặc sủng thánh Inhaxiô
  • Trang bị một số kỹ năng mục vụ cụ thể và cần thiết cho thừa tác vụ.
  • Website Học Viện Dòng Tên: https://sjjs.edu.vn/
  • Chương trình đào tạo triết học: https://sjjs.edu.vn/philosophy/philosophy-program/
  • Chương trình đào tạo thần học: https://sjjs.edu.vn/theology/stb-curriculum/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *