Chương Trình Thần Học Giáo Dân
Đào Tạo Giáo Dân – Trí Thức Trẻ Cho Giáo Hội

NỘI QUY CHƯƠNG TRÌNH SOH

  1. Ứng viên ứng tuyển chương trình là giáo dân, người trẻ Công Giáo từ 18 tuổi trở lên. Ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển theo mẫu của Học Viện Dòng Tên, bao gồm thông tin cá nhân, bản trình bày nguyện vọng (động lực tham gia chương trình) và những thông tin cần thiết khác (nếu được yêu cầu). Ứng viên trở thành học viên của chương trình khi hồ sơ ứng tuyển được Ban tuyển sinh xét duyệt và chấp nhận.
  2. Học viên tham gia đăng ký môn học vào đầu mỗi học kỳ. Học viên được khuyến khích học tối thiểu là 2 môn, tối đa là 6 môn trong mỗi học kỳ. Học viên vắng học trong một học kỳ phải có đơn xin tạm hoãn việc học.
  3. Học viên được chứng nhận hoàn thành môn học khi thời gian tham dự lớp tối thiểu đạt 75% tổng thời lượng môn học. Đồng thời, học viên tham gia lớp, hoàn thành bài tập và bài thi theo yêu cầu vị giảng viên phụ trách môn học. Thang điểm được dùng cho chương trình là 20. Học viên không hoàn thành môn học khi kết quả cuối môn là dưới 10.
  4. Học viên được cấp chứng chỉ khi hoàn thành đủ môn học theo yêu cầu của phân ngành tương ứng. Dựa theo mẫu đơn của Học viện, học viên có thể yêu cầu cấp chứng nhận hoàn thành môn học.
  5. Khi đăng ký lấy chứng chỉ thứ hai của SOH, học viên sẽ được công nhận 4 môn nền tảng của chứng chỉ đầu tiên, và phải hoàn thành thêm 2 môn tự chọn khác với các môn tự chọn đã hoàn thành ở chứng chỉ trước đó.
  6. Các môn đã học ở cơ sở đào tạo khác có thể được công nhận theo sự xét duyệt của Ban Điều Hành chương trình. Học viện cũng có thể nhận học viên từ các đơn vị khác đến học chính thức hoặc dự thính với một số môn học của chương trình.
  7. Học viên đóng học phí ứng với môn học đăng ký (160,000 VND/ ECTS), cùng với phí thư viện và các khoản phụ phí khác theo quy định chung của Học Viện.
  8. Đối với những điều không được ghi trong bản nội quy này, học viên tuân theo các hướng dẫn được quy định tại Cẩm Nang Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên. Trong những trường hợp khác, học viên tuân theo quyết định của Ban Điều Hành chương trình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *