Triết Học Con Người

May
04

Con người là cây sậy có suy tư

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE - DÒNG TÊN VIỆT NAM Học viên thực hiện: Giuse Nguyễn Văn Chiến, S.J. Email: [email protected] Bộ môn: Phương pháp học tập và nghiên cứu Giáo sư hướng dẫn: Micae Trương [...]
Xem Chi Tiết
Mar
02

Hồi tưởng và tái diễn theo Søren Kierkegaard

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE - DÒNG TÊN VIỆT NAM Học viên: Giuse Nguyễn Tuấn Ninh, S.J. Bộ môn: Triết học cận đại Giáo sư hướng dẫn: Lm. Trần Khắc Bá, S.J., STD.Cand Tóm tắt: Bài [...]
Xem Chi Tiết
Feb
09

Hiểu về con người ngang qua việc tìm hiểu khái niệm tuyệt vọng của Søren Kierkegaard trong tác phẩm “The Sickness Unto Death”

Học viên: Giuse Nguyễn Tuấn Ninh, S.J. Bộ môn: Ontology Giáo sư hướng dẫn: Lm. Phaolô Đậu Văn Hồng Tóm tắt: Trong tác phẩm The Sickness Unto Death, Søren Kierkegaard cho thấy sự tuyệt vọng [...]
Xem Chi Tiết
Feb
05

On The Intellectual Love Towards God In Spinoza’s Ethics

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM   On The Intellectual Love Towards God In Spinoza’s Ethics Luận văn tốt nghiệp chương trình Triết Học tại Học Viện Thánh Giuse – Dòng Tên [...]
Xem Chi Tiết
Feb
02

Sự đồng nhất giữa tự nhiên và tâm trí theo F. W. J. Schelling

Học viên: Giuse Nguyễn Tuấn Ninh, S.J. Bộ môn: Modern Philosophy Giáo sư hướng dẫn: Trần Khắc Bá, S.J. Tóm tắt: Triết học về sự đồng nhất giữa tự nhiên và tâm trí theo F. [...]
Xem Chi Tiết
Jan
11

Trở về “grunt” xét là căn nguyên nền tảng của dòng chảy thần hóa con người theo quan điểm của Meister Eckhart.

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Trở về “grunt” xét là căn nguyên nền tảng của dòng chảy thần hóa con người theo quan điểm của Meister Eckhart. Luận văn tốt nghiệp [...]
Xem Chi Tiết

Quan điểm của Rousseau về giáo dục trong tương quan với con người tự nhiên qua tác phẩm Émile or on Education

Học viên: John Bosco Trịnh Thái Sơn, S.J. Bộ môn: Triết học cận đại Giáo sư hướng dẫn: Lm. Trần Khắc Bá, S.J., STD.Cand Tóm tắt: Qua tác phẩm Emile or on Education của Jean-Jacques [...]
Xem Chi Tiết
Apr
11

Bàn về đạo đức vị Quân vương trong tư tưởng của Machiavelli

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Sự vận dụng lý trí cách đúng đắn như là phương thế để đạt được hạnh phúc theo quan điểm của Marcus Aurelius trong tác phẩm [...]
Xem Chi Tiết
Apr
11

Khái Niệm Aura Trong tác phẩm Nghệ thuật trong thời đại sản xuất hàng loạt của Walter Benjamin

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Khái Niệm Aura Trong tác phẩm Nghệ thuật trong thời đại sản xuất hàng loạt của Walter Benjamin Luận văn tốt nghiệp chương trình Triết Học [...]
Xem Chi Tiết
Apr
05

Tư duy nô lệ và tư duy tự do theo quan điểm của Nicolai Alexandrovich Berdyaev

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Tư duy nô lệ và tư duy tự do theo quan điểm của Nicolai Alexandrovich Berdyaev Luận văn tốt nghiệp chương trình Triết Học tại Học [...]
Xem Chi Tiết