(Hình ảnh từ internet)

Đúng! Người Công giáo là Kitô hữu, người Tin Lành và Chính Thống giáo Đông phương cũng vậy. Kitô hữu là người tuyên xưng rằng Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, và Ngài là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ nhân loại. Kitô hữu tin thiên tính và nhân tính của Đức Kitô (Chúa Giêsu là Thiên Chúa và là Người). Họ cũng tin tín điều Thiên Chúa Ba Ngôi – tức là chỉ có Một Thiên Chúa nhưng có Ba Ngôi Vị (Cha, Con và Thánh Thần). Người Công giáo cũng như tất cả các Kitô hữu đều tin rằng Kinh Thánh (Sách Thánh) là Lời Chúa được viết ra và được linh hứng cách không thể sai lầm. Một số Kitô hữu không theo Công giáo cáo buộc người Công giáo không phải là Kitô hữu, vì họ hiểu sai một số giáo huấn hoặc thực hành Công giáo và phán xét nó là mâu thuẫn với niềm tin Kitô giáo. Ví dụ, người Công giáo không tôn thờ Đức Maria, nhưng lại thường xuyên bị cáo buộc như vậy. (Để biết thêm về điều này, hãy xem Câu hỏi 39.)

Công giáo không tự coi mình là một hệ phái Kitô giáo khác, giống như xảy ra với nhiều hệ phái trong Tin Lành. Người Công giáo không tốt hơn, thông minh hơn, thánh thiện hơn hoặc vui vẻ hơn những người theo đạo Tin Lành, Chính Thống, Do Thái hoặc Hồi giáo. Công giáo với tư cách là một tôn giáo tự thấy mình có và đem lại nhiều ơn ích thiêng liêng hơn cho các thành viên của mình, và Giáo hội tin rằng mình có thể đem lại tất cả những gì mà các thành viên cần cho đời sống thiêng liêng của họ.

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D.,

The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question,

(Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007). 386-387.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *