Siêu Hinh Học

Th11
22

Khuôn Mặt Người Lạ Trong Siêu Hình Học Của Emmanuel Lévinas

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Khuôn Mặt Người Lạ Trong Siêu Hình Học Của Emmanuel Lévinas Bộ môn: Siêu hình học Giáo sư hướng dẫn: Fr. Giu-se Vũ Uyên Thi, S.J. [...]
Xem Chi Tiết
Th11
08

Siêu Hình Học Của Martin Heidegger

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Siêu Hình Học Của Martin Heidegger Bộ môn: Siêu hình học Giáo sư hướng dẫn: Fr. Giu-se Vũ Uyên Thi, S.J. Học viên thực hiện Maria [...]
Xem Chi Tiết
Th10
15

Tính Thuyết Phục Trong Tác Phẩm Proslogion Của Thánh Anselm

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Tính Thuyết Phục Trong Tác Phẩm Proslogion Của Thánh Anselm Luận văn tốt nghiệp chương trình Dự Bị và Triết Học tại Học Viện Thánh Giuse [...]
Xem Chi Tiết
Th11
22

Người ta thường nói: “Cái đẹp có tính chủ quan.” Giải thích điều này ở cấp độ thường nghiệm cũng như siêu hình

                                                                      […]

Xem Chi Tiết
Th9
02

Mối liên hệ siêu hình giữa Eidos của Plato và Ousia của Aristotle

Bức bích họa La scuola di Atene của Raffaello Sanzio da Urbino (Hình từ internet) Môn học: Siêu hình học Giáo sư: Lm. Vũ Uyên Thi, S.J. Học viên: Martin Nguyễn Bá Dương, S.J. Bức […]

By Majorica | Siêu Hinh Học
Xem Chi Tiết
Th8
19

Ý muốn trên hành trình tìm chân lý theo quan điểm của René Descartes

René Descartes (1596-1650) Hình từ internet Môn học: Siêu Hình Học Giáo sư: Vũ Uyên Thi, S.J. Học Viên: Vũ Văn Viện, S.J. Chân lý là gì? Lịch sử cho thấy con người luôn có […]

By Majorica | Siêu Hinh Học
Xem Chi Tiết
Th8
05

Hy Vọng Trong Chiều Kích Siêu Hình Của Nó Theo Gabriel Marcel

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Hy Vọng Trong Chiều Kích Siêu Hình Của Nó Theo Gabriel Marcel Luận văn tốt nghiệp chương trình Dự Bị và Triết Học tại Học Viện [...]
By Majorica | Luận Văn . Siêu Hinh Học
Xem Chi Tiết
Th1
06

Siêu hình tính của Eidos trong triết tác Cộng Hòa của Plato

Môn học: Siêu Hình Học Giáo sư: Vũ Uyên Thi, S.J. Học viên: Nguyễn Hữu Minh Vương, S.J.    Có thể nói, Eidos trong tác phẩm Cộng Hòa là điểm đặc sánh siêu hình tính […]

Xem Chi Tiết
Th10
06

Bản thể của sự vật khả tri được hiểu theo chất thể và mô thể của Aristotle và Teilhard de Chardin

  Môn học: Siêu hình học Giáo sư: Vũ Uyên Thi, S.J. Học viên: Nguyễn Đình Minh Trị, S.J.   Có thể nói, bản thể là một khái niệm rất quan trong thế giới triết […]

Xem Chi Tiết
Th8
27

Trực giác (intuition) trong siêu hình học của Henri Bergson

Môn học: Siêu hình học Giáo sư: Vũ Uyên Thi, S.J. Học viên: Phạm Quang Khanh, S.J.    Trong cuộc sống thường ngày, con người đối diện với biết bao sự vật và thực tại […]

Xem Chi Tiết