Cẩm Nang Triết Học

Apr
22

Hỏi đáp Triết học (211-212): CHỦ NGHĨA HOÀI NGHI GIẢM NHẸ của P.GASSENDI

Chủ nghĩa hoài nghi giảm nhẹ hay dung hòa được Pierre Gassendi giải thích là gì? Pierre Gassendi (1592-1655) đã lập luận rằng, những chân lý chắc chắn hay tất yếu có thể không được […]

Xem Chi Tiết
Apr
21

Hỏi đáp Triết học (208-210): Linh mục PIERRE GASSENDI LÀ AI?

Pierre Gassendi là ai? Pierre Gassendi (1592-1655) là một linh mục Công giáo vốn có ảnh hưởng lớn trong việc chứng minh khoa học thực nghiệm là đúng cho các nhà giáo điều tôn giáo. […]

Xem Chi Tiết
Apr
20

Hỏi đáp Triết học (206-207): Về NHỮNG TƯ TƯỞNG GIA TỰ DO đầu thế kỷ XVII

“Những tư tưởng gia tự do” vào đầu thế kỷ XVII sau thời Montaigne gồm những ai?  “Các tư tưởng gia tự do” sau thời Montaigne (1533-1592) đã kết hợp chủ nghĩa Hoài nghi Pyrrhonic […]

Xem Chi Tiết

Hỏi đáp Triết học (203-205): HIỂU BIẾT GIÁC QUAN và CHỦ NGHĨA ROSICRUCIANISM

Hiểu biết giác quan là gì? Hiểu biết giác quan là thông tin được thu thập ngang qua các giác quan của chúng ta, như nhìn, đụng chạm, nghe,…vv… Ai là những người bảo vệ […]

Xem Chi Tiết
Apr
18

Hỏi đáp Triết học (197-202): Về CHỦ NGHĨA HOÀI NGHI ACADEMIC VÀ PYRRHONIC

Chủ nghĩa hoài nghi Academic và Pyrrhonic là gì? Vào thời Phục hưng và đầu thời hiện đại phục hồi những ý tưởng của Hy lạp cổ địa, trường phái hoài nghi Academic là quan […]

Xem Chi Tiết
Apr
17

Hỏi đáp Triết học (195-196): CHỦ NGHĨA GIÁO ĐIỀU LÀ GÌ?

Chủ nghĩa giáo điều là gì? Xưa nay chủ nghĩa giáo điều là quan điểm cho rằng có ít nhất một điều chân thực về thế giới mà chúng ta có thể biết với sự […]

Xem Chi Tiết
Apr
16

Hỏi đáp Triết học (193-194): Về TƯ TƯỞNG CỦA M. MONTAIGNE (tiếp)

Khi luận bàn về niềm tin tôn giáo, giữa lý trí và đức tin, Montaigne suy xét tới yếu tố nào quan trọng hơn? Trong khi suy xét về lý trí với đức tin như […]

Xem Chi Tiết
Apr
14

Hỏi đáp Triết học (191-192): CÁC TÁC PHẨM và TƯ TƯỞNG CỦA M. MONTAIGNE

Một số trước tác nổi bật khác của Montaigne là gì? Cùng với những bài viết theo chủ nghĩa Hoài nghi, Montaigne (1533-1592) đã trở nên nổi tiếng với toàn bộ tác phẩm Essais (1560; […]

Xem Chi Tiết
Apr
10

Hỏi đáp Triết học (189-190): Về TƯ TƯỞNG CỦA M. MONTAIGNE

Montaigne đã truyền đạt những tư tưởng của ông như thế nào? Montaigne (1533-1592) đã sử dụng một lối tiếp cận gián tiếp để giải thích những tư tưởng của mình, vốn không ngạc nhiên […]

Xem Chi Tiết
Apr
09

Hỏi đáp Triết học (187-188): MICHEL DE MONTAIGNE là ai?

Tại sao Motaigne lại quan trọng? Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592), nhà văn đã trở thành thị trưởng của quê nhà Bourdeaux, Pháp, đã gợi lại chủ nghĩa Hoài nghi Hy lạp cổ đại của […]

Xem Chi Tiết