Chương Trình Thần Học Giáo Dân
Đào Tạo Giáo Dân – Trí Thức Trẻ Cho Giáo Hội

PHÂN LOẠI CHƯƠNG TRÌNH VÀ MÔN HỌC

Phân loại chương trình

Chương trình gồm có 3 phân ngành chính:

 • Chứng chỉ Sống Đức Tin Trưởng Thành
  • Mục đích: Giúp học viên hiểu hơn về ơn gọi của giáo dân trong Giáo Hội, hiểu và sống các giáo huấn về luân lý của Giáo Hội cách trưởng thành hơn.
  • Điều kiện cấp chứng chỉ: Học viên hoàn thành 9 môn học bao gồm 4 môn nền tảng, 2 môn phân ngành Sống Đức Tin, 3 môn tự chọn.
 • Chứng chỉ Sống Linh Đạo I-nhã
  • Mục đích: Giúp học viên vừa hiểu biết các phương thế xây dựng đời sống thiêng liêng, vừa dấn thân phục vụ trong hoàn cảnh thực tế của xã hội.
  • Điều kiện cấp chứng chỉ: Học viên hoàn thành đủ 9 môn học, bao gồm 4 môn nền tảng, 2 môn phân ngành Linh Đạo, 3 môn tự chọn.
 • Chứng chỉ Tác Nhân Biến Đổi Xã Hội
  • Mục đích: Giúp học viên sống tình liên đới với tha nhân, ý thức về vai trò của cá nhân trong việc xây dựng ích chung, thúc đẩy tham gia các dự án phát triển xã hội bền vững.
  • Điều kiện cấp chứng chỉ: Học viên hoàn thành đủ 9 môn học, bao gồm 4 môn nền tảng, 2 môn phân ngành Biến Đổi Xã Hội, 3 môn tự chọn.

Phân loại môn học

Môn học được phân chia thành 3 loại: môn nền tảng, môn phân ngành, môn tự chọn.

 • Môn nền tảng (3 ECTS/môn)
  1. Giáo lý tổng quan – diễn giải
   (Nguyễn Hai Tính SJ, STD, Nguyễn Hữu Phong SJ)
  2. Tổng quan Luân lý Kitô giáo
   (Nguyễn Minh Triệu SJ, STD, Nguyễn Thanh Hùng SJ, STL)
  3. Đọc hiểu Thánh Kinh
   (Cao Gia An SJ, SSD, Nguyễn Hữu Khanh SJ, STL)
  4. Đi vào hành trình Linh Đạo I-nhã
   (Hưng Phạm SJ, STD, Lê Văn Luận SJ, Nguyễn Hữu Phong SJ)
 • Môn phân ngành (3 ECTS/ môn)
  • Phân ngành Sống Đức Tin Trưởng Thành:
  1. Ơn gọi và sứ mạng của giáo dân trong Giáo Hội
   (Nguyễn Hữu Khanh SJ, STL, Trần Thanh Tân SJ, STD, Lê Văn Luận SJ)
  2. Luân lý y-sinh-tính dục
   (Nguyễn Anh Huy SJ, Nguyễn Minh Triệu SJ, STD)
  • Phân ngành Sống Linh Đạo I-nhã:
  1. Phân định nội tâm và đời sống thiêng liêng
   (Nguyễn Văn Đức SJ, Nguyễn Đại Nguyên SJ)
  2. Linh Đạo I-nhã Qua Một Số Thuật Ngữ
   (Lê Hoàng Nam SJ, MA, STL)
  • Phân ngành Tác Nhân Biến Đổi Xã Hội:
  1. Giáo Huấn xã hội của Giáo Hội Công Giáo
   (Nguyễn Minh Triệu SJ, STD Trần Khắc Bá SJ, PhD, Bùi Quang Minh SJ, MA)
  2. Lịch sử Giáo Hội VN
   (Nguyễn Mai Kha SJ, EHD, Nguyễn Huy Hoàng SJ, EHL)
 • Môn tự chọn (2 ECTS/ môn)
  1. Triết học vui
   (Trần Khắc Bá SJ, PhD, Bùi Quang Minh SJ, MA, Vũ Uyên Thi SJ, PhL)
  2. Người trẻ và Tình yêu Kitô Giáo
   (Hoàng Minh Tố Nga, PhD)
  3. Giá trị cốt lõi cho người trẻ Công Giáo
   (Vũ Đức Trí Thể)
  4. Tông huấn Niềm Vui Tình Yêu
   (Nguyễn Văn Đức SJ)
  5. Dẫn Nhập Tư Tưởng Và Giá Trị Truyền Thống Việt Nam
   (Nguyễn Đình Khánh SJ, STD)
  6. Hope Teatalk – Bàn trà chia sẻ đức tin
   (Lê Văn Luận SJ)
  7. Hiểu để tham dự tích cực Mầu nhiệm Thánh Lễ
   (Nguyễn Anh Huy SJ)
  8. Đức tin và khoa học
   (Nguyễn Hữu Khanh SJ, STL)
  9. Christus Vivit – linh đạo người trẻ trong Giáo Hội
   (Lê Văn Luận SJ)
  10. Suy tư và dự án (viết bài luận, làm dự án)
   (Tutors SOH)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *