Học Viện Dòng Tên khai giảng năm học 2022 – 2023

Chiều ngày 03.09.2022, Học Viện Dòng Tên (HVDT) tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2022– 2023. Lễ kính Chúa Thánh Thần được cử hành để nài xin Ngôi Ba Thiên Chúa ban ơn cho từng học viên có thể đi sâu vào chân lý Tin Mừng chính Chúa Giêsu công bố và nhờ sự hiểu biết chân thật hơn, sứ mạng của Chúa Giêsu nơi trần gian được nối dài. Ngoài ra, Thánh lễ cũng được cử hành để cầu nguyện cho tất cả quý giảng sư, ân nhân, thân nhân – tất cả những ai đã làm cho việc đào tạo tại HVDT được hiệu quả; cuối cùng, cầu nguyện cho những vị đã qua đời.

Cha Giám tỉnh Vinh-sơn Phạm Văn Mầm, S.J. cùng các cha đồng tế

Cha Giám tỉnh Vinh Sơn Phạm Văn Mầm, S.J., đã chủ tế Thánh lễ. Cùng đồng tế và tham dự Thánh lễ có cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa S.J., Viện Trưởng HVDT, quý cha trong ban huấn luyện, quý cha Bề Trên của các hội dòng, quý giảng sư, và tất cả quý học viên đang học tập tại HVDT.

Cộng đoàn tham dự

Trong bài giảng, cha Antôn Maria Zaccaria Trần Thanh Tân, S.J., Giám học khối Thần học, đã chỉ ra sợi chỉ đỏ nối kết ba bài đọc là vai trò và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong sự khai sinh Giáo Hội (Bài đọc I – Cv 2, 1-11), Chúa Thánh Thần ban ân sủng cho các chi thể của Đức Kitô (Bài đọc II – 1 Cr 12, 3b-7. 12-13) và Chúa Thánh Thần ban bình an (Ga 20, 19-23). Sống trong nền văn hóa bận rộn của thế kỷ XXI, để kinh nghiệm và gặp gỡ Chúa Thánh Thần trong tất cả các lĩnh vực của đời sống, nhất là trong việc học tập, quản trị, linh hướng, tương quan… Cha Antôn – Maria mời gọi cộng đoàn Phụng vụ suy gẫm về cách thức Chúa Giêsu gặp gỡ Chúa Thánh Thần qua sự yêu mến thinh lặng và sống chậm. Theo đó, Cha mời gọi mỗi học viên hãy sống thiết thân với Thiên Chúa để khơi nguồn động lực học tập và rèn luyện tri thức.

Lm. Antôn Maria Zaccaria Trần Thanh Tân, S.J.

Sau bài giảng là phần Tuyên xưng Đức tin. Phần này được thực hiện theo tinh thần của Giáo luật điều 833: quý Giáo sư dạy các môn liên hệ đến Ðức tin và phong hóa trong các chủng viện, các đại học hay phân khoa Giáo Hội, khi bắt đầu chức vụ, sẽ tuyên xưng đức tin trước mặt Bản Quyền sở tại hay các vị đại diện của Ngài. Ngoài ra, theo hướng dẫn của Bộ Giáo Lý Đức Tin, khi tuyên xưng đức tin, quý Giáo sư cũng phải tuyên thệ trung thành, theo mẫu do Tòa Thánh phê chuẩn.

Các giáo sư tuyên xưng đức tin

Thánh lễ Khai giảng năm học kết thúc bằng một bữa tiệc huynh đệ.

Chương trình Khai giảng năm nay đặc biệt. Khối Triết học và Thần học có các chương trình thể thao, định hướng từ buổi sáng. Buổi chiều, tùy theo bối cảnh đặc thù, mỗi lớp có các giờ gặp gỡ để xây dựng tình bạn và chia sẻ kế hoạch học tập.

Xem hình thêm tại link: Hình ảnh lễ khai giảng

Bài viết: Peter Nguyễn Văn Đương, S.J.

Hình ảnh: Ban Truyền Thông HVDT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *