Hữu Thể Luận

Th1
03

MỘT NỖ LỰC HỌC BIẾT CÂN ĐO DƯ LUẬN THUỘC ĐỊA HẠT DOXA ĐỂ ĐƯỢC NHẤC LÊN NHẬN THỨC CHÂN LÝ THUỘC ĐỊA HẠT ALETHEIA TRONG “BÀI THƠ CỦA PARMENIDES”

Học viên: Đaminh Phan Văn Quỳnh, S.J. Môn học: Hữu Thể Luận II Giáo sư: Lm. Phaolô Đậu Văn Hồng Dẫn nhập Khi tìm hiểu về bộ môn Hữu Thể Luận, người ta thường không […]

Xem Chi Tiết
Th10
21

Bước chuyển từ triết học thể âm sang triết học thể dương nơi kiến giải về nan đề sự dữ của Friedrich Wilhelm Joshep von Shelling

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775 – 1854) Hình ảnh từ Internet Bài viết môn: Hữu Thể Luận Giáo sư: Đậu Văn Hồng Học viên: Đỗ Mạnh Hùng, S.J. Trong triết học, khi nhắc tới triết gia […]

By Majorica | Hữu Thể Luận
Xem Chi Tiết
Th9
30

Khái niệm monad trong tác phẩm Monadology của Leibniz

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716) Hình từ Internet Môn học: Hữu Thể Luận Học viên: Bùi Đức Thiện,S.J. Giáo sư: Lm. Đậu Văn Hồng Khao khát giải thích bản chất sự vật luôn là nỗi khắc […]

By Majorica | Hữu Thể Luận
Xem Chi Tiết
Th7
08

Heidegger và nỗi ưu tư

 (Hình từ internet) Môn học: Hữu Thể Học Giáo sư: Lm Đậu Văn Hồng Học viên: Nguyễn Phước Bảo Ân, S.J. Trong nhịp sống ào ạt của thời đại công nghệ và thông tin hiện […]

By Majorica | Hữu Thể Luận
Xem Chi Tiết
Th12
16

Heidegger và bước chuyển từ hữu thể đến cái vật trong tác phẩm Das Ding (The Thing)

  Môn học: Hữu Thể Học Giáo sư: Đậu Văn Hồng Học viên: Nguyễn Hữu Minh Vương, S.J. Trong khi con người thời đại hôm nay đang muốn duy-vật-vô-thần hóa mọi sự, kinh nghiệm về […]

By Majorica | Hữu Thể Luận
Xem Chi Tiết