Uncategorized

Jun
15

Khái niệm “thấu cảm” của Edith Stein Chìa khóa khai mở bí ẩn nhân vị

Sau khi đã điểm qua những lí do cho thấy tầm quan trọng của trải nghiệm thấu cảm cho vấn đề liên chủ thể tính, chương I sẽ đi sâu hơn vào khái niệm thấu […]

By Majorica | Luận Văn . Uncategorized
Xem Chi Tiết
Jun
08

Sự nhìn nhận mang tính liên chủ thể trong tác phẩm “The Struggle for Recognition” của Axel Honneth

Để tránh tính chất suy đoán và siêu hình như Hegel, Honneth khai triển một cách có hệ thống SfR (The Struggle for Recognition) với “sự hỗ trợ của thực nghiệm” từ nhà tâm lý […]

By Majorica | Luận Văn . Uncategorized
Xem Chi Tiết
May
26

Nền tảng Hiện sinh tính trong tác phẩm Đặt cơ sở cho Siêu hình học về Đức lý của Immanuel Kant

(Hình ảnh từ internet) Tóm tắt: Bài viết sẽ trình bày nền tảng hiện sinh tính của tư tưởng đạo đức học Kant qua ba phần: (1) Những chuẩn bị cần thiết để tiến vào […]

By Majorica | Luận Văn . Uncategorized
Xem Chi Tiết
May
21

Diễn trình Tôi Luyện của Ý thức nơi Thế giới Hiện thực trong Hiện tượng học Tinh Thần của G.W.F. Hegel (§§484-452)

(Hình ảnh từ internet) Đại ý Tinh thần chỉ là tinh thần khi nó mang tính hiện thực, nghĩa là nó thấm nhập vào tất cả các thực tại và trở thành ý nghĩa tối […]

By Majorica | Luận Văn . Uncategorized
Xem Chi Tiết
May
14

Chiasme như là cấu trúc siêu hình của nhục thể theo hữu thể luận hiện tượng Maurice Merleau-Ponty

(Hình ảnh tử internet) Tóm lược Mở đầu bằng việc nêu ra một căng thẳng liên quan đến mối tương quan dai dẳng giữa chủ thể – đối thể, dựa trên quan điểm của Merleau-Ponty, […]

By Majorica | Luận Văn . Uncategorized
Xem Chi Tiết
May
11

“Phong phạm” bậc Quân tử xét như yếu tố nền tảng của tư tưởng “dĩ đức vi chính” trong sách Luận ngữ

(Hình ảnh từ internet) Tóm tắt Chữ“Chính” – 政ngoài nghĩa làm chính trị (lãnh đạo) còn mang hàm nghĩa “Trị” – 治. Chữ Trị vốn chỉ việc trị liệu một cơ thể bệnh tật nào […]

By Majorica | Luận Văn . Uncategorized
Xem Chi Tiết
May
09

Paul Ricœur – Căn tính trình thuật và Tại-ngã-tính

(Hình ảnh từ internet) “Tôi là ai?” là câu hỏi nhức nhối đánh bật toàn bộ xung-lực trong mỗi con người tựa một hoài niệm mãi cứ canh-cánh để gợi nhắc, để tra vấn và […]

By Majorica | Luận Văn . Uncategorized
Xem Chi Tiết
May
04

Tượng thân theo quan niệm của Claude Romano, một quan niệm mang tính toàn thể về thân thể

Tóm tắt : Dựa vào những khảo cứu vừa mang tính phê bình, vừa mang tính kế thừa về thế giới và thân thể của hiện tượng luận truyền thống, Claude Romano đề xướng một quan […]

By Majorica | Luận Văn . Uncategorized
Xem Chi Tiết
Apr
28

“Giải cấu trúc hiện tượng luận Husserl” của Jacques Derrida

(Hình ảnh từ internet) Nhắc đến triết gia Jacques Derrida, những sinh viên triết học có thể liên tưởng đến dự án giải cấu trúc (dé-construction) của ông. Một dự án nỗ lực để tìm […]

By Majorica | Luận Văn
Xem Chi Tiết
Apr
15

Trách Nhiệm Với Khuôn Mặt Tha Nhân – Đạo Đức Dưới Nhãn Quan Triết Học Của Emmanuel Lévinas

Để trình bày quan điểm đạo đức học, Emmauel Lévinas đã chọn cách hướng về tha nhân như một điểm tựa vững chắc, một cơ sở siêu hình cho lập luận của mình. Tất cả […]

By Majorica | Luận Văn
Xem Chi Tiết