Chương Trình Thần Học Giáo Dân
Đào Tạo Giáo Dân – Trí Thức Trẻ Cho Giáo Hội

BAN ĐIỀU HÀNH VÀ GIẢNG VIÊN

Ban Điều Hành

 1. Giám Đốc Chương Trình
  Nguyễn Hai Tính SJ, STD
 2. Ban Học Vụ
  Lê Văn Luận SJ
  Nguyễn Hữu Phong SJ
 3. Ban Nội Dung
  Nguyễn Minh Triệu SJ, STD
  Nguyễn Hữu Khanh SJ, STL
  Nguyễn Huy Hoàng SJ, EHL

Giảng viên

 • Nguyễn Hai Tính SJ, STD – Giáo lý tổng quan – diễn giải.
 • Lê Văn Luận SJ – Đi vào hành trình Linh Đạo I-nhã, Ơn gọi và sứ mạng của giáo dân trong Giáo Hội; Christus Vivit – linh đạo người trẻ trong Giáo Hội; Hope Teatalk – Bàn trà chia sẻ đức tin.
 • Nguyễn Hữu Phong SJ – Giáo lý tổng quan – diễn giải; Đi vào hành trình Linh Đạo I-nhã.
 • Nguyễn Minh Triệu SJ, STD – Tổng quan Luân lý Kitô giáo; Giáo Huấn xã hội của Giáo Hội Công Giáo; Luân lý y-sinh-tính dục.
 • Nguyễn Hữu Khanh SJ, STL – Đọc hiểu Thánh Kinh; Ơn gọi và sứ mạng của giáo dân trong Giáo Hội; Đức tin và khoa học.
 • Nguyễn Huy Hoàng SJ, EHL – Lịch sử Giáo Hội Việt Nam.
 • Nguyễn Thanh Hùng SJ, STL – Tổng quan Luân lý Kitô giáo.
 • Cao Gia An SJ, SSD – Đọc hiểu Thánh Kinh.
 • Hưng Phạm SJ, STD – Đi vào hành trình Linh Đạo I-nhã
 • Trần Thanh Tân SJ, STD – Ơn gọi và sứ mạng của giáo dân trong Giáo Hội
 • Nguyễn Anh Huy SJ – Luân lý y-sinh-tính dục; Hiểu để tham dự tích cực Mầu nhiệm Thánh Lễ.
 • Nguyễn Văn Đức SJ – Phân định nội tâm và đời sống thiêng liêng; Tông huấn Niềm Vui Tình Yêu.
 • Nguyễn Đại Nguyên SJ – Phân định nội tâm và đời sống thiêng liêng.
 • Trần Khắc Bá SJ, PhD – Giáo Huấn xã hội của Giáo Hội Công Giáo; Triết học vui.
 • Bùi Quang Minh SJ, MA – Giáo Huấn xã hội của Giáo Hội Công Giáo; Triết học vui.
 • Nguyễn Mai Kha SJ, EHD – Lịch sử Giáo Hội Việt Nam.
 • Vũ Uyên Thi SJ, PhL – Triết học vui.
 • Nguyễn Đình Khánh SJ, PhD – Dẫn Nhập Tư Tưởng Và Giá Trị Truyền Thống Việt Nam.
 • Lê Hoàng Nam SJ, MA, STL – Linh Đạo I-nhã qua một số thuật ngữ.
 • Hoàng Minh Tố Nga, PhD – Người trẻ và Tình yêu Kitô Giáo.
 • Vũ Đức Trí Thể – Giá trị cốt lõi cho người trẻ Công Giáo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *