Blog

Thư viện Giuse Đỗ Quang Chính

Thư viện Giuse Đỗ Quang Chính

Kính chào quý học viên thân yêu của học viện Thánh Giuse Dòng Tên và quý đọc giả gần xa! Sau một quãng thời gian nâng cấp, sửa chữa cả về mặt vật chất và tinh thần, Học viện Dòng Tên xin trân trọng giới thiệu đến tất cả các […]

Read More

Olive oil and olive branch on wooden table

Câu hỏi 116: Dầu thánh là gì?

Dầu thánh là chất thể hữu hình được dùng trong các bí tích Thêm Sức, Xức Dầu Bệnh Nhân và Truyền Chức Thánh. Trong bí tích Rửa Tội, việc xức dầu không thuộc về nghi thức chính yếu làm nên tính bí tích. Giống như nước, dầu là một biểu […]

Read More