Blog

MỘT NỖ LỰC HỌC BIẾT CÂN ĐO DƯ LUẬN THUỘC ĐỊA HẠT DOXA  ĐỂ ĐƯỢC NHẤC LÊN NHẬN THỨC CHÂN LÝ THUỘC ĐỊA HẠT ALETHEIA  TRONG “BÀI THƠ CỦA PARMENIDES”

MỘT NỖ LỰC HỌC BIẾT CÂN ĐO DƯ LUẬN THUỘC ĐỊA HẠT DOXA ĐỂ ĐƯỢC NHẤC LÊN NHẬN THỨC CHÂN LÝ THUỘC ĐỊA HẠT ALETHEIA TRONG “BÀI THƠ CỦA PARMENIDES”

Học viên: Đaminh Phan Văn Quỳnh, S.J. Môn học: Hữu Thể Luận II Giáo sư: Lm. Phaolô Đậu Văn Hồng Dẫn nhập Khi tìm hiểu về bộ môn Hữu Thể Luận, người ta thường không thể bỏ qua công việc tìm hiểu chủ đề ‘cái đơn nhất’ như tâm điểm […]

Read More

Thầy Minh Tuệ trình bày về Phật giáo

Thầy Minh Tuệ trình bày về Phật giáo

Học viện thánh Giuse Dòng Tên, ngày 13/12/2019 – Trong tình giao hảo tốt đẹp giữa hai cơ sở tôn giáo, nhằm dịp sinh hoạt về văn hóa và đức tin, khối Triết – Thần Học viện Dòng Tên đã mời thầy Minh Tuệ, hiện đang là trụ trì Thiền […]

Read More