Blog

Tìm Hiểu Thư Thánh Phao-lô Gửi Ông Phi-lê-môn

Tìm Hiểu Thư Thánh Phao-lô Gửi Ông Phi-lê-môn

Thư thánh Phao-lô gửi Phi-lê-môn chỉ có 25 câu, và chỉ được sử dụng một lần trong Bài đọc Thánh Lễ. Bởi vì Bài đọc chỉ trích lại các cc. 9-10, 12-17, cho nên việc đọc toàn bộ lá thư một cách cẩn thận là điều thật quan trọng đối […]

Read More

CÁC MÔN NIÊN HỌC 2019-2020

CÁC MÔN NIÊN HỌC 2019-2020

COURSE ANNOUNCEMENTS 2019-2020   Class SUMMER COURSES 2019 Theo. I French: Cours général A1-A2, Jacques Gangler, 155, 10. French: Pratique de la lecture des textes française en théologie et en spiritualité, Bùi Quang Minh, 30, 2. TD 107.1, Christian Spirituality, Julia Prinz, 30, 2. Theo. II French: Cours général A1-A2, […]

Read More

Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học 2019-2020

Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học 2019-2020

Lúc 17g30 ngày 05.09.2019, thánh lễ kính Chúa Thánh Thần nhân dịp khai giảng năm học 2019-2020 được cử hành tại nhà nguyện Học viện Thánh Giuse Dòng Tên Việt Nam. Cha Giám tỉnh Vinh Sơn Phạm Văn Mầm chủ tế thánh lễ này. Đồng tế với cha Giám tỉnh […]

Read More

Kịch: Dante Tại Thiên Đường Triết Trung

Kịch: Dante Tại Thiên Đường Triết Trung

Ngoài việc viết bài, trình bày đề tài và vấn đáp, một trong những hình thức đánh giá chất lượng môn học tại Học viện Thánh Giuse Dòng Tên Việt Nam còn phải kể đến chính là làm việc tập thể dựa trên những gì đã học để tạo ra […]

Read More