Bài Viết

Th10
17

Câu hỏi 211: Tại sao lại xảy ra Cuộc Đại Ly Giáo của Giáo hội Đông Phương?

Cuộc Đại Ly Giáo của Giáo hội Đông Phương là một trong những thời khắc đen tối nhất trong lịch sử Giáo hội. Giống như những cuộc ly giáo sau này, nó xảy ra vì […]

Xem Chi Tiết

Câu hỏi 210. Công đồng Giêrusalem là gì?

Công đồng là những cuộc hội họp chính thức của các Hồng y, Giám mục, thần học gia và những người đứng đầu của các dòng tu, cũng như những đại diện khác của Giáo […]

Xem Chi Tiết
Th10
07

Chương 4: Liệu chúng ta phải có bổn phận với tự nhiên không? (4)

Nội dung: 4.1 Vấn đề loài hươu 4.2 Xác định Cộng đồng Đạo đức           4.2.1 Thuyết giá trị           4.2.2 Nhân sinh           4.2.3 Những động vật khác           4.2.4 Tất cả các sinh […]

Xem Chi Tiết

Câu hỏi 209: Những vị thánh tử đạo đầu tiên là ai?

Thánh tử đạo là người đã chọn đau khổ, thậm chí cái chết, hơn là chối bỏ đức tin hoặc các nguyên tắc Kitô giáo. Hiểu theo nghĩa chặt, thánh Stêphanô phù hợp với định […]

By Ban Biên Tập | 300 Câu Hỏi Thường Gặp
Xem Chi Tiết
Th9
30

Chương 4: Liệu chúng ta phải có bổn phận với tự nhiên không? (3)

Nội dung: 4.1 Vấn đề loài hươu 4.2 Xác định Cộng đồng Đạo đức           4.2.1 Thuyết giá trị           4.2.2 Nhân sinh           4.2.3 Những động vật khác           4.2.4 Tất cả các sinh […]

Xem Chi Tiết
Th9
26

Câu hỏi 208: Những cuộc Thập Tự Chinh là gì?

Lúc đầu, những cuộc Thập Tự Chinh được các Kitô hữu kêu gọi nhằm lấy lại từ tay Hồi giáo các nơi thánh của Kitô giáo ở Đất Thánh. Đạo Hồi khởi đầu vào thế kỷ VII trong vùng đất mà ngày nay gọi là Ả Rập Saudi. Hồi giáo lan rộng khắp vùng Cận Đông cho đến Địa Trung Hải. Các quốc gia, vốn đã từng là Kitô hữu, đã ngã xuống bởi đao kiếm và theo Hồi giáo. Phần phía Đông của Đế chế Rôma (Đế chế Byzantine với nền móng là Constantinople) bị đe dọa bởi sự xâm lăng của Hồi giáo hoặc Đế chế Ottoman. Cuối cùng, Constantinople đã sụp đổ và trở thành thành phố Istanbul.

By Ban Biên Tập | 300 Câu Hỏi Thường Gặp
Xem Chi Tiết
Th9
23

Chương 4: Liệu chúng ta phải có bổn phận với tự nhiên không? (2)

Nội dung: 4.1 Vấn đề loài hươu 4.2 Xác định Cộng đồng Đạo đức           4.2.1 Thuyết giá trị           4.2.2 Nhân sinh           4.2.3 Những động vật khác           4.2.4 Tất cả các sinh […]

Xem Chi Tiết
Th9
16

Chương 4: Liệu chúng ta phải có bổn phận với tự nhiên không? (1)

Nội dung: 4.1 Vấn đề loài hươu 4.2 Xác định Cộng đồng Đạo đức           4.2.1 Thuyết giá trị           4.2.2 Nhân sinh           4.2.3 Những động vật khác           4.2.4 Tất cả các sinh […]

By Ban Biên Tập | Triết Học . Uncategorized
Xem Chi Tiết
Th9
12

Câu hỏi 135: Liệu không phạm tội đã đủ chưa?

Phải chăng việc tuân giữ Mười Điều Răn là tất cả những gì Thiên Chúa yêu cầu chúng ta? Không! Tránh tội là điều tốt và cần thiết cho hạnh phúc ở đời này và đời sau; tuy nhiên, tránh tội chỉ là […]

Xem Chi Tiết
Th8
16

Câu hỏi 207: Những Ngày Thứ Sáu Và Thứ Bảy Đầu Tháng Có Gì Đặc Biệt?

Có một điều độc đáo đậm tính Công giáo là lòng sùng kính trong những ngày thứ Sáu và thứ Bảy đầu tháng. Đi nhà thờ vào Chúa Nhật chắc chắn là một truyền thống [...]
Xem Chi Tiết