Blog

(từ Internet)

Câu hỏi 76. Vì sao phải thêm sức?

Dù không tuyệt đối cần thiết cho ơn cứu độ, nhưng mọi người Công Giáo đều được khuyến khích lãnh nhận bí tích Thêm Sức. Trước hết, bởi vì bí tích này thuộc về các các bí tích khai tâm: Rửa Tội, Thánh Thể và Thêm Sức. Thứ đến, bí […]

Read More

Học Viện Dòng Tên Mừng Lễ Thánh Giuse

Học Viện Dòng Tên Mừng Lễ Thánh Giuse

Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay Anh Em được sống vui vầy bên nhau” (Tv 133,1). Sống lại bầu không khí gia đình của gia đình Thánh Gia xưa, ngày 19.03.2019, mừng kính Thánh Cả Giuse, Đấng bảo trợ của Giáo Hội hoàn vũ, của Dòng Tên trên toàn thế […]

Read More

Các Thánh (Chương 22): Mười gia đình thánh

Các Thánh (Chương 22): Mười gia đình thánh

Trong chương này, chúng ta tìm hiểu về: Thánh Gia Thất Các thánh thân nhân và hạn hữu của Chúa Giêsu Những Vị truyền bá đức tin khác trên thế giới Chương này giới thiệu mười gia đình thánh thiện nổi tiếng nhất, bắt đầu từ Gia đình thánh của […]

Read More

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CÓ CẦN THIẾT CHO ƠN CỨU ĐỘ KHÔNG?

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CÓ CẦN THIẾT CHO ƠN CỨU ĐỘ KHÔNG?

Môn học: Giáo Hội học Học viên: Trần Thanh Minh, S.J. Ngày nay, những người tự xưng là Ki-tô hữu có thể vẫn xem Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng cứu độ nhưng rất nhiều người trong số họ lại không cho rằng Giáo Hội Công Giáo là cần thiết để con […]

Read More

Thư ngỏ chương trình học tiếng Anh và tiếng Pháp

Thư ngỏ chương trình học tiếng Anh và tiếng Pháp

                    HỌC VIỆN DÒNG TÊN – TỈNH DÒNG TÊN VIỆT NAM THƯ NGỎ Kính thưa quí Bề Trên, Tôi là linh mục Giu-se Phạm Tuấn Nghĩa, hiện là Viện Trưởng Học Viện Thánh Giu-se, Dòng Tên Việt Nam. Mùa hè năm nay 2019, Học Viện Thánh Giuse sẽ tổ chức […]

Read More