Bài Viết

Th4
26

Câu hỏi 245. Hội đồng là gì?

Hội đồng (Synod) có gốc từ hai từ Hy Lạp syn (cùng nhau) và hodos (đường) có nghĩa là “đi đến cùng nhau” hoặc “một cuộc gặp gỡ”. Hội đồng gồm có các Giám mục, […]

Xem Chi Tiết
Th4
22

Câu hỏi 244. Thánh Lễ Nghi Thức Mới (Novus Ordo) và Thánh Lễ Tridentine là gì?

Thánh Lễ Tridentine là Thánh Lễ từ Công đồng Trentô (1545-1563), do đó có tên là “Tridentine”, được ban hành bởi Đức Thánh Giáo Hoàng Piô V (Quo Primum, 1570). Novus Ordo là Thánh Lễ […]

Xem Chi Tiết
Th4
19

Câu hỏi 243. “Ngoài Giáo hội không có ơn cứu độ” (Extra ecclesia nulla salus) có nghĩa là gì?

Giáo hội Công giáo dành cho tất cả mọi người. Được thiết lập bởi Chúa Kitô, sứ mệnh của Giáo hội là cứu vớt các linh hồn và cứu càng nhiều càng tốt. Đôi khi, […]

Xem Chi Tiết
Th4
16

Câu hỏi 242. Bốn đặc tính của Giáo hội là gì?

Bốn đặc tính của Giáo hội được liệt kê trong Kinh Tin Kính Nicea là Duy Nhất, Thánh Thiện, Công giáo và Tông Truyền. Thánh Rôbertô Bellarminô (1542-1621) đã mở rộng thành mười lăm đặc […]

Xem Chi Tiết
Th4
13

Câu hỏi 241. Tính bất khả khuyết/ bất khả mai một là gì?

Tính bất khả khuyết hay bất khả mai một (Indefectibility ) là một thuộc tính của Giáo hội Công giáo. Có nghĩa là Giáo hội sẽ trường tồn cho đến tận thế. Không gì có […]

Xem Chi Tiết
Th4
11

Bàn về đạo đức vị Quân vương trong tư tưởng của Machiavelli

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Sự vận dụng lý trí cách đúng đắn như là phương thế để đạt được hạnh phúc theo quan điểm của Marcus Aurelius trong tác phẩm [...]
Xem Chi Tiết
Th4
11

Sự vận dụng lý trí cách đúng đắn như là phương thế để đạt được hạnh phúc theo quan điểm của Marcus Aurelius trong tác phẩm Meditations

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Sự vận dụng lý trí cách đúng đắn như là phương thế để đạt được hạnh phúc theo quan điểm của Marcus Aurelius trong tác phẩm [...]
Xem Chi Tiết
Th4
11

Khái Niệm Aura Trong tác phẩm Nghệ thuật trong thời đại sản xuất hàng loạt của Walter Benjamin

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Khái Niệm Aura Trong tác phẩm Nghệ thuật trong thời đại sản xuất hàng loạt của Walter Benjamin Luận văn tốt nghiệp chương trình Triết Học [...]
Xem Chi Tiết
Th4
09

Câu hỏi 240. Tính bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng là gì?

Tính bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng (papal infallibility) là một tín điều trọng thể được xác định tại Công đồng Vaticanô I (1968-1970). Công đồng Vaticanô II trong Hiến Chế Lumen Gentium #25, […]

Xem Chi Tiết
Th4
05

Câu hỏi 239. Quyền tối thượng của Giáo Hoàng là gì?

Quyền tối thượng của Giáo Hoàng (papal primacy) có nghĩa là vị Giám mục Rôma (Giáo Hoàng) là mục tử hoàn vũ và là người đứng đầu tối cao của Giáo hội Công giáo. Ngài […]

Xem Chi Tiết