Triết 3

Học kỳ 1

Mã môn họcMôn họcSố tiếtTín chỉGiáo sưGhi chú
PF-104Tri thức luận
Epistemology
486Terry WalshTháng 08.2022, học chung triết 2
PF-111Triết học ngôn ngữ
Philosophy of Language
324Remmon BarbazaOnline/ lịch riêng
PF-110Triết học về tự nhiên
Cosmology
486Mark Joseph CalanoOnline/ lịch riêng, khoảng 11-12.2022
PF-108.4Triết Ấn
Hinduism and Indian Philosophy
162Charles Borges08.2022
PF-109Phật học

Buddhism

324Lý Minh Tuấn10.2022
PF-102.46Chuyên đề 3: Hiện tượng học hoặc Thông Diễn học
Seminar 3: On Phenomenology or Hermeneutics
324Trần Khắc Bá

Đậu Văn Hồng

Online/ lịch riêng
PF-102.48Seminar GIúp Viết Bài Ra Trường (Proposal)
Seminar on Thesis Paper (with proposals)
162Bùi Quang Minh08-12.2022
PF-100.2Luận văn ra trường (có bảo vệ)

Thesis Paper (with defense)

801008.2022 – 03.2023

Học kỳ 2

Mã môn họcMôn họcSố tiếtTín chỉGiáo sưGhi chú
PO-106Tương quan Triết – Thần
Philosophy for Theology
486Bùi Quang Minh

Trần Thanh Tân

Hai khóa: 11.2022 và 04.2023
PF-102.47Chuyên đề 4: Dẫn nhập vào tư tưởng Việt Nam
Seminar 4: Overview on Vietnamese Thinkers
324Vũ Minh Trí04-05.2022
PF-102.49Seminar giúp ôn tập chương trình

Seminar on Preparation of Comprehensive Exams

162Bùi Quang Minh01-05.2023
PF-100.1Hồ sơ luận đề (với kỳ thi)
Synthesis Papers (with Compre Exams)
648Hướng dẫn:

Bùi Quang Minh

04-05.2023