THÔNG BÁO TUYỂN SINH

CHƯƠNG TRÌNH THẦN HỌC GIÁO DÂN

ĐÀO TẠO GIÁO DÂN – TRÍ THỨC TRẺ CHO GIÁO HỘI

NGƯỜI GIEO HY VỌNG – SOWERS OF HOPE (SOH)

Người Gieo Hy Vọng – Sowers of Hope (SOH) là chương trình thần học giáo dân được tổ chức bởi Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên, Thể Chế Giáo Dục Nâng Cao được Toà Thánh công nhận. Chương trình hướng đến việc đào tạo những giáo dân – trí thức trẻ sống đức tin trưởng thành, thân quen với tinh thần linh đạo thánh I-nhã, và trở thành tác nhân tạo sự biến đổi trong xã hội và Giáo Hội.

Dựa trên nền tảng lý thuyết, nội dung môn học được truyền đạt theo hướng ứng dụng vào đời sống đức tin. Học viên có thể ứng dụng kiến thức đã học để sống đức tin vững vàng hơn, tham gia dạy giáo lý ở các giáo xứ, phục vụ và lãnh đạo các nhóm sinh viên giới trẻ Công Giáo, thực hiện những dự án phát triển xã hội theo tinh thần Kitô giáo.

Đối tượng học viên

 • Giáo dân – người trẻ Công Giáo từ 18 tuổi trở lên.

Tổ chức chương trình

 • Khai giảng: Ngày 07.9.2024
 • Địa điểm: Học Viện Dòng Tên. Một số môn học có thể được tổ chức online.
 • Thời gian học: Buổi tối từ 19h30 – 21h00 các ngày thứ Hai – Tư – Sáu.
 • Học Viện Dòng Tên sẽ cấp chứng chỉ cho học viên hoàn thành tối thiểu 9 môn học (2-3 ECTS/môn; 8 tiết/ ECTS), ứng với phân ngành mà học viên đăng ký.
 • Học viên có thể hoàn thành 9 môn học sau khoảng 3 học kỳ.
 • Một số môn học có thể được công nhận trong chương trình đào tạo cử nhân Thần Học của Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên và các cơ sở đào tạo khác trong Giáo Hội.

Phân loại chương trình

Chương trình đào tạo gồm 3 chứng chỉ. Để đủ điều kiện được cấp chứng chỉ, học viên hoàn thành 9 môn học, bao gồm 4 môn nền tảng, 2 môn phân ngành (Sống Đức Tin, Linh Đạo, hoặc Biến Đổi Xã Hội), 3 môn tự chọn.

 • Chứng chỉ Sống Đức Tin Trưởng Thành: giúp học viên hiểu hơn về ơn gọi của giáo dân trong Giáo Hội, hiểu và sống các giáo huấn về luân lý của Giáo Hội cách trưởng thành hơn.
 • Chứng chỉ Sống Linh Đạo I-nhã: giúp học viên vừa hiểu biết các phương thế xây dựng đời sống thiêng liêng, vừa dấn thân phục vụ trong hoàn cảnh thực tế của xã hội.
 • Chứng chỉ Tác Nhân Biến Đổi Xã Hội: giúp học viên sống tình liên đới với tha nhân, ý thức về vai trò của cá nhân trong việc xây dựng ích chung, thúc đẩy tham gia các dự án phát triển xã hội bền vững.

Phân loại môn học và thông tin giảng viên

Môn học được phân chia thành 3 loại: môn nền tảng, môn phân ngành, môn tự chọn.

Môn nền tảng (3 ECTS/ môn)

 1. Giáo lý tổng quan – diễn giải
  (Nguyễn Hai Tính SJ, STD, Nguyễn Hữu Phong SJ)
 2. Tổng quan Luân lý Kitô giáo
  (Nguyễn Minh Triệu SJ, STD, Nguyễn Thanh Hùng SJ, STL)
 3. Đọc hiểu Thánh Kinh
  (Cao Gia An SJ, SSD, Nguyễn Hữu Khanh SJ, STL)
 4. Đi vào hành trình Linh đạo I-nhã
  (Hưng Phạm SJ, STD, Lê Văn Luận SJ, Nguyễn Hữu Phong SJ)

Môn phân ngành (3 ECTS/ môn)

 • Phân ngành Sống Đức Tin Trưởng Thành
 1. Ơn gọi và sứ mạng của giáo dân trong Giáo Hội
  (Nguyễn Hữu Khanh SJ, STL, Trần Thanh Tân SJ, STD, Lê Văn Luận SJ)
 2. Luân lý y-sinh-tính dục
  (Nguyễn Anh Huy SJ, Nguyễn Minh Triệu SJ, STD)
 • Phân ngành Sống Linh Đạo I-nhã
 1. Phân định nội tâm và đời sống thiêng liêng
  (Nguyễn Văn Đức SJ, Nguyễn Đại Nguyên SJ)
 2. Christus Vivit – linh đạo người trẻ trong Giáo Hội
  (Lê Văn Luận SJ)
 • Phân ngành Tác Nhân Biến Đổi Xã Hội
 1. Giáo Huấn xã hội của Giáo Hội Công Giáo
  (Nguyễn Minh Triệu SJ, STD, Trần Khắc Bá SJ, PhD, Bùi Quang Minh SJ, MA)
 2. Lịch sử Giáo Hội Việt Nam
  (Nguyễn Mai Kha SJ, EHD, Nguyễn Huy Hoàng SJ, EHL)

Môn tự chọn (2 ECTS/ môn)

 1. Triết học vui
  (Trần Khắc Bá SJ, PhD, Bùi Quang Minh SJ, MA, Vũ Uyên Thi SJ, PhL)
 2. Người trẻ và Tình yêu Kitô Giáo
  (Hoàng Minh Tố Nga, PhD)
 3. Giá trị cốt lõi cho người trẻ Công Giáo
  (Vũ Đức Trí Thể)
 4. Tông huấn Niềm Vui Tình Yêu
  (Nguyễn Văn Đức SJ)
 5. Dẫn Nhập Tư Tưởng Và Giá Trị Truyền Thống Việt Nam
  (Nguyễn Đình Khánh SJ, PhD)
 6. Hope Teatalk – Bàn trà chia sẻ đức tin
  (Lê Văn Luận SJ)
 7. Hiểu để tham dự tích cực Mầu nhiệm Thánh Lễ
  (Nguyễn Anh Huy SJ)
 8. Đức tin và khoa học
  (Nguyễn Hữu Khanh SJ, STL)
 9. Suy tư và dự án (viết bài luận, làm dự án)
  (Tutors SOH)

Xem chi tiết mô tả môn học tại đây.

Thông tin tuyển sinh

 • Tải mẫu hồ sơ ứng tuyển tại: https://sjjs.edu.vn/about-soh/thong-tin-tuyen-sinh/
 • Nộp hồ sơ ứng tuyển tại: Phòng Học Vụ Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên
 • Hạn nộp hồ sơ: từ ngày 05.07.2024 đến ngày 31.7.2024
 • Liên hệ: Phòng Học Vụ Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *