Triết 2

Học kỳ 1

Mã môn họcMôn họcSố tiếtTín chỉGiáo sưGhi chú
PF-104Tri thức luận

Epistemology

486Terry WalshTháng 8.2022, học chung triết 3
PO-105Triết học về khoa học
Philosophy of Sciences
324Trần Thanh Tân
PF-103.2Siêu Hình Học
Metaphysics
324Vũ Uyên Thi
PF-102.51Triết sử cận đại

History of Modern Philosophy

324Trần Khắc BáOnline
PF-105.4Triết học chính trị

Political Philosophy

324Luis DavidOnline, lịch riêng
PF-106.4Triết học tôn giáo

Philosophy of Religion

324Vũ Uyên ThiTháng 10.2022
PF-102.44Chuyên đề 1: Đọc bản văn Kant (hoặc Hegel)
Seminar 1: On Kant’s Texts (or Hegel’s)
324Bùi Quang MinhLịch riêng; 2 tuần / buổi, mỗi buổi 2 tiết; bắt đầu cuối tháng 8

Học kỳ 2

Mã môn họcMôn họcSố tiếtTín chỉGiáo sưGhi chú
PF-102.52Triết sử hiện đại

History of Contemporary Philosophy

486
PF-108.2Lão – Nho

Introduction to Chinese Philosophy

486Vũ Minh TríTháng 11.2022
PF-102.3Triết sử trung đại
History of Medieval Philosophy
324Đậu Văn HồngCuối tháng 8.2023
PF-105.2Đạo đức học

Philosophical Ethics

486Nguyễn Minh TriệuOnline/ 01-05.2023
PF-103.3Hữu thể học
Ontology
324Đậu Văn HồngLịch riêng
PF-102.3Triết học con người
Philosophy of Human Being
486Phạm Trung Hưng04.2023

Các môn phụ dành riêng cho Triết 2

Mã môn họcMôn họcSố tiếtTín chỉGiáo sưGhi chú
PP-105.34Ngữ học Anh

English Semantics

243Đỗ Mạnh Cương
PP-105.35Ngữ học Anh

English Syntax

243Đỗ Mạnh Cương
PP-105.36Phụ đạo Tiếng Anh 1486Nguyễn Võ Kiều TrangLịch riêng
PP-105.37Phụ đạo Tiếng Anh 2486Nguyễn Xuân QuangLịch riêng
PP-105.6Dịch thuật Anh Việt324Nguyễn Thị Như Ngọc01-05.2023 (online và offline)