Văn chương Khôn Ngoan

Th11
11

[Giới thiệu các Sách Giáo Huấn] – Bài Dẫn Nhập: Tổng Quan về Văn Chương Khôn Ngoan

File PDF Trào lưu khôn ngoan có mặt hầu như trong tất cả mọi dân tộc, thuộc mọi thời đại. Dầu vậy, việc nghiên cứu nền văn chương khôn ngoan Thánh Kinh chỉ được nở [...]
Xem Chi Tiết
Th11
11

Giới Thiệu Các Sách Giáo Huấn: Thánh Vịnh và Văn Chương Khôn Ngoan

“Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ, miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài” (Tv 88,2) “Đối với chúng ta ngày nay, các sách Giáo Huấn của Cựu […]

Xem Chi Tiết