HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM

Học viên: Matthew Huỳnh Minh Thiện, S.J.

Bộ môn: Văn Chương Khôn Ngoan

Giáo sư hướng dẫn: Sr. Võ Diễm Trinh, F.M.A

Abstact: Thánh vịnh 15

Với bối cảnh sống của xã hội hiện tại thì không ai nghi ngờ về sự hiện diện của cái ác, của sự dữ. Mỗi người trải nghiệm sự dữ theo cách thức khác nhau: chiến tranh, xung đột, phân biệt, gian dối, tham nhũng, hận thù, ganh tỵ; kèm theo những điều ấy là những trào lưu tục hóa: chủ nghĩa cá nhân, tiêu thụ, hưởng thụ, trọng hình thức, tôn thờ chủ nghĩa dân túy, giải thiêng tôn giáo,…. Tất cả đang tác động mạnh mẽ đến con người ngày nay, đặc biệt là giới trẻ. Cách riêng, Kitô hữu trẻ cũng không thể nằm ngoài sự ảnh hưởng của sự dữ và các trào lưu tục hóa ấy. Dưới sức tác động của các thực trạng này, tín hữu trẻ có nguy cơ mất cảm thức về tội lỗi, dễ bỏ quên trách nhiệm với tha nhân, với cộng đồng, với Giáo Hội và trên hết là với Thiên Chúa.

Việc tìm hiểu Thánh vịnh 15 như là một gợi nhắc đối với các Kitô hữu trẻ về một khía cạnh dễ có nguy cơ bị bỏ qua, đó là lưu tâm đến việc thực hành đời sống đức tin và lối sống theo luân lý Kitô Giáo. Thánh vịnh 15 không những là việc mời gọi người trẻ sống giá trị của Thiên Chúa nhưng còn trình bày một bức tranh với nhiều mảng tối, đó là những khả năng giới hạn và cả thất bại của mỗi người. Để từ đó, mỗi người nhận thấy mình luôn cần ơn Chúa đỡ nâng hầu trở nên xứng đáng qua lối sống “Chính Đức” khi được tiến vào diện kiến Tôn Nhan Thiên Chúa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *