thánh vịnh 15

Mar
27

Lối Sống Chính Đức – Con đường dẫn lên Núi Thánh của Đức Chúa – Tìm hiểu Thánh vịnh 15

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE - DÒNG TÊN VIỆT NAM Học viên: Matthew Huỳnh Minh Thiện, S.J. Bộ môn: Văn Chương Khôn Ngoan Giáo sư hướng dẫn: Sr. Võ Diễm Trinh, F.M.A Abstact: Thánh vịnh 15 [...]
Xem Chi Tiết