CHƯƠNG TRÌNH THẦN HỌC

Chương trình học cung cấp một nền giáo dục thần học cho những người sửa soạn vào các hoạt động mục vụ và sứ mạng của Dòng Tên tại Việt Nam trong bối cảnh Á Đông.

CHƯƠNG TRÌNH TRIẾT HỌC

Con người trong tư cách là một hữu thể hoàn toàn ý thức về mình, có tự do và có tính xã hội; phẩm giá và các quyền của con người trong tư cách là một nhân vị; khuynh chiều hướng về những gì siêu việt; […] các con đường đưa tới việc nhận biết và cảm thức về chân lý.

AFFILIATES – PARTNERS

By virtue of the relationship of affiliation between SJJS and LST, the Congregation for Catholic Education, in a decree dated 23 January 2018, likewise has granted LST as an Ecclesiastical Faculty the power to confer the STB degree to students of SJJS.

THẦN HỌC

Câu hỏi 179: Chủ Nghĩa Thần Bí Công Giáo Là Gì?

Thần bí vốn là một cấp độ thiêng liêng Công Giáo không dễ gì đạt được. Theo truyền thống, trong đời sống thiêng liêng, một người khởi sự với cấp độ thanh luyện, chiến đấu […]

Câu hỏi 178: Đâu Là Những Trợ Giúp Cho Việc Cầu Nguyện?

Nơi tốt nhất để bắt đầu là từ trên cao. Ngôi Lời Thiên Chúa được mạc khải, đầy gợi hứng thánh thiêng và bất khả ngộ đã giúp hàng triệu người cầu nguyện qua các […]

Câu hỏi 177: Chúng Ta Nên Sử Dụng Ngôn Ngữ Nào Để Cầu Nguyện?

Không thành vấn đề nếu bạn cầu nguyện bằng tiếng Do Thái, tiếng Hy Lạp, tiếng Anh hay tiếng Latinh. Hầu hết mọi người cầu nguyện bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Thiên Chúa […]

Câu hỏi 176: Tại Sao Lại Cần Cầu Nguyện Cho Người Khác?

Một khía cạnh an ủi của thần học Công Giáo là giáo huấn về việc cầu thay nguyện giúp. Bạn sẽ thật vui khi biết rằng có người đang cầu nguyện cho mình, dù bạn […]

TRIẾT HỌC

Vorgriff – Khắc Khoải Lần Tìm Tuyệt Đối

Dẫn nhập Nhắc đến mạc khải, liên hệ đầu tiên và trực tiếp nhất với đại đa số người nghe có lẽ là thần học. Thế nhưng, cha Karl Rahner (1904-1984), S.J., một thần học […]

Tại Sao Nghiên Cứu Đạo Đức Môi Trường (Phần 8)

Tại sao lại là đạo đức môi trường? Việc nghiên cứu đạo đức đã có từ rất lâu; nhưng lĩnh vực học thuật về đạo đức môi trường lại tương đối mới. Quyển sách A […]

Tại Sao Nghiên Cứu Đạo Đức Môi Trường (Phần 7)

Thuyết tương đối văn hóa “Thuyết tương đối văn hóa” là một thuật ngữ được sử dụng trong nhiều ngành học, và nó mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Ví dụ, thuật ngữ này, trong […]

Tại Sao Nghiên Cứu Đạo Đức Môi Trường (Phần 6)

Một cái nhìn sơ lược về Siêu Đạo Đức học Đạo đức học thường được chia thành hai nhánh phụ: đạo đức học chuẩn tắc và siêu đạo đức học. Siêu đạo đức học bàn […]

AD MAJOREM DEI GLORIAM

CHO VINH DANH CHÚA HƠN

THĂM HỌC VIỆN