CHƯƠNG TRÌNH THẦN HỌC

Chương trình học cung cấp một nền giáo dục thần học cho những người sửa soạn vào các hoạt động mục vụ và sứ mạng của Dòng Tên tại Việt Nam trong bối cảnh Á Đông.

CHƯƠNG TRÌNH TRIẾT HỌC

Con người trong tư cách là một hữu thể hoàn toàn ý thức về mình, có tự do và có tính xã hội; phẩm giá và các quyền của con người trong tư cách là một nhân vị; khuynh chiều hướng về những gì siêu việt; […] các con đường đưa tới việc nhận biết và cảm thức về chân lý.

AFFILIATES – PARTNERS

By virtue of the relationship of affiliation between SJJS and LST, the Congregation for Catholic Education, in a decree dated 23 January 2018, likewise has granted LST as an Ecclesiastical Faculty the power to confer the STB degree to students of SJJS.

TRIẾT HỌC

Công Bình Và Các Nghĩa Vụ Chính Trị (Phần 6)

Nghĩa vụ của các tập đoàn Các công dân không chỉ là những thành viên của các nước; nhưng họ còn là những thành viên của các hiệp hội trung gian: các gia đình, các […]

Công Bình Và Các Nghĩa Vụ Chính Trị (Phần 5)

Nghĩa vụ công dân. Theo lý thuyết khế ước xã hội truyền thống, một khi chúng ta đã xác định những điều mà chính phủ có thể yêu cầu công dân của mình làm một […]

Công Bình Và Các Nghĩa Vụ Chính Trị (Phần 4)

Những nghĩa vụ của chính phủ. Cho đến lúc này, chúng ta đã suy tư về những nghĩa vụ mà bà Judy K. có thể có đối với những người khác trong cộng đồng. Nhưng […]

Công Bình Và Các Nghĩa Vụ Chính Trị (Phần 3)

Công bình phân phối, thủ tục và cơ cấu. Việc đạt được một cộng đồng công bình có thể khá phức tạp. Bà Judy K. muốn chắc chắn rằng phí bảo dưỡng ao hồ phải […]

AD MAJOREM DEI GLORIAM

CHO VINH DANH CHÚA HƠN

THĂM HỌC VIỆN