CHƯƠNG TRÌNH THẦN HỌC

Chương trình học cung cấp một nền giáo dục thần học cho những người sửa soạn vào các hoạt động mục vụ và sứ mạng của Dòng Tên tại Việt Nam trong bối cảnh Á Đông.

CHƯƠNG TRÌNH TRIẾT HỌC

Tầm nhìn huấn luyện của chương trình triết học nhắm tới việc đào tạo người phục vụ cho sứ mạng của Giáo Hội và cho con người hôm nay, trong việc truy tầm sự thật và trong việc gìn giữ truyền thống nhân văn Kitô giáo.

AFFILIATES – PARTNERS

By virtue of the relationship of affiliation between SJJS and LST, the Congregation for Catholic Education, in a decree dated 23 January 2018, likewise has granted LST as an Ecclesiastical Faculty the power to confer the STB degree to students of SJJS.

THẦN HỌC

Câu hỏi 225. Sự tách biệt giữa Giáo hội và nhà nước đã diễn ra như thế nào?

Sự tách biệt giữa Giáo hội và nhà nước là một sự tiến triển khá mới mẻ. Khi Hoàng đế Constantine trả lại tự do tôn giáo trong Đế quốc La mã theo Chiếu chỉ […]

Câu hỏi 224. Làm thế nào Giáo hội vẫn có thể chiếu rọi ánh sáng đức tin suốt thời Trung cổ?

Do các cuộc xâm lược của người Barbarian và sự cướp phá các thành phố Tây Phương, nền văn minh có nguy cơ bị hủy diệt hoàn toàn. Việc các đan viện mọc lên như […]

Câu hỏi 223. Tại sao thánh Tôma Aquinô viết bộ Tổng Luận Thần Học?

Thánh Tôma Aquinô là một linh mục và tiến sĩ thần học của Dòng Giảng Thuyết, hay còn gọi là Dòng Đa Minh. Lúc còn trẻ, ngài đã theo học với thần học gia vĩ […]

Câu hỏi 222. Tòa Thẩm Tra là gì và lý do xuất hiện?

Tòa Thẩm Tra (Inquisition) là một tòa án của Giáo hội được Đức Giáo Hoàng Grêgôriô IX thiết lập vào năm 1230 để loại trừ tận gốc lạc giáo. Tòa Thẩm Tra khét tiếng của […]

TRIẾT HỌC

Chương 5: Chúng ta có nghĩa vụ đối với các thế hệ tương lai không? (5.4-5.5)

Cuộc thảo luận về các thế hệ tương lai có ý nghĩa gì đối với việc ra quyết định của một công dân bình thường như bà Judy K.? Một bài học quan trọng mà bà có thể rút ra là không nên quá tự tin cho rằng bản thân biết con cháu của mình sẽ muốn hoặc cần gì. Trên thực tế, có thể con cháu của bà sẽ quyết định không có con (một chọn lựa có lẽ bà nên ủng hộ), hoặc chúng sẽ quyết định sang lại khu đất Spring Lakes cho người khác

Chương 5: Chúng ta có nghĩa vụ đối với các thế hệ tương lai không? (5.3.2)

ân số quá đông cũng là một vấn đề đạo đức đặc biệt liên quan đến vấn đề bổn phận đối với các thế hệ tương lai. Hiện tại, có hơn 7 tỷ người trên trái đất. Các nhà nhân khẩu học dự đoán rằng nếu xu hướng hiện tại cứ tiếp tục, dân số loài người sẽ ổn định ở mức khoảng 10 hoặc 11 tỷ người vào thế kỷ XXII. Nhiều nhà sinh thái học tin rằng 10 tỷ người sẽ vượt quá giới hạn sinh thái của hành tinh; trên thực tế, ở mức 7 tỷ, chúng ta có thể đã vượt quá giới hạn sinh thái rồi. Họ quan ngại rằng nếu như chúng ta không dừng hoặc đảo ngược sự gia tăng dân số thì các thế hệ tương lai sẽ phải thừa hưởng một thế giới không thể chu cấp đủ cho hết mọi người

Chương 5: Chúng ta có nghĩa vụ đối với các thế hệ tương lai không? (5.3.1)

Các nhà kinh tế học thường phải cân nhắc cách phân bổ của cải giữa thế hệ hiện tại và các thế hệ tương lai. Chủ đề này xuất hiện thường xuyên nhất trong kinh tế học khi bàn về chiết khấu và tỷ lệ chiết khấu xã hội. Việc nghiên cứu chủ đề này là một cách thức tốt để đưa hai ngành quan trọng – kinh tế học và đạo đức học – đi vào đối thoại với nhau. Chủ đề này là một minh họa tuyệt vời cho thấy tại sao việc đào tạo liên ngành lại được đánh giá cao đối với những người quan tâm đến môi trường. Khi các nhà kinh tế tiến hành việc phân tích chi phí-lợi ích

AD MAJOREM DEI GLORIAM

CHO VINH DANH CHÚA HƠN

THĂM HỌC VIỆN