Các Môn Tự Chọn Chung Cho Toàn Khối Triết

Mã môn họcMôn họcSố tiếtTín chỉGiáo sưGhi chú
PP-105.38Ngoại ngữ phụ (chọn 1 trong 2)

Tiếng Pháp (French)

Tiếng Trung (Chinese)

324Nguyễn Thục Đoan

Vũ Minh Trí

Chiều thứ Hai