LỊCH TRÌNH SINH HOẠT KHỐI TRIẾT HỌC SJJS

NIÊN HỌC 2023-2024

NĂM 2023

Tháng 6-7

Nghỉ hè, chương trình riêng.

Thi tuyển sinh 06 – 08/ 23
31/7 (CN) Lễ Thánh Inhaxiô

 

HỌC KỲ I NIÊN HỌC 2023-2024

Tháng 8

 
1/8 (T3)
Học kỳ I bắt đầu (tháng Anh văn nội trú Triết 1, các môn học riêng dành cho triết 2 và 3)
Cuối tháng
Khởi động seminar viết luận văn ra trường, giám học gặp triết 3 Tuyển sinh tháng 08
01-31/08
Đăng ký học phần Học Kỳ I (cho Triết 2 và Triết 3)

Tháng 9

 
2/9 (T7) Quốc Khánh (nghỉ lớp)
4/9 (T2) Nghỉ bù lễ Quốc Khánh
5/9 (T3) Thánh Lễ khai giảng năm học 2023-2024

Orientation Day. Gặp gỡ các bề trên ngoại trú

1-15/9  Đăng ký học phần Học Kỳ I (cho Triết 1)

Tháng 10

 
Đầu tháng Kiểm tra tiếng Anh (dành cho Triết 1 SJ nội trú)

Giám học gặp Triết 2. Thánh lễ của lớp

Tháng 11

 
1-2/11 (T4) Lễ Các Thánh & Các linh hồn (nghỉ lớp)
Trong tháng Giám học gặp Triết 1. Thánh lễ của lớp
25/11 (T7) Lễ Thánh Gioan Berchmans, bổn mạng Triết sinh
(chương trình sinh hoạt buổi sáng)

Tháng 12

 
1-7/12  Họp Tỉnh Dòng Tên – Lễ thánh F. X – Truyền Chức LM (nghỉ lớp)
(Có thể chương trình sẽ ngắn hơn, tuỳ vào phía tổ chức của Tỉnh Dòng SJ)
Nội trú: Họp Tỉnh Dòng
Ngoại trú: học riêng
1/12 (T6) Đăng ký học phần Học Kỳ II
18-20/12 Dự kiến: Triết III trình bày proposals luận văn ra trường
21-31/12 Nghỉ giữa học Học Kỳ II (Sembreak)

Sáng 21: Sơ kết Học Kỳ I. Khối Triết mừng Giáng Sinh 2023

29/12 (T6) Hạn chót đăng ký học phần Học Kỳ II

NĂM 2024

Tháng 1

 
1/1 (T2) TẾT DƯƠNG LỊCH 2024 (nghỉ lớp)

 

HỌC KỲ II NIÊN HỌC 2023-2024

Tháng 1

 
2/1 (T3) Các lớp bắt đầu Học Kỳ II
Khởi động Seminar ôn tập cho Triết 3

Tháng 2

 
5 – 17/2 Nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn
19/2 (T2) Các lớp bắt đầu lại

Tháng 3

 
18/3 (T2) Lễ Thánh Giuse, Bổn Mạng SJJS và cộng đoàn Học Viện, Thánh Lễ truyền chức phó tế SJ (6 giờ sáng)
(Thánh lễ và hoạt động ngoại khóa)
28-31/3 Tam Nhật Vượt Qua & Lễ Phục Sinh (Nghỉ lớp)

Tháng 4

 
1/4 (T2) Triết 3 nộp luận văn ra trường
Giữa tháng Triết 3 thi tiếng Anh cuối chương trình
27/04(T7) Lễ thánh Phêrô Canisio, Bổn mạng Thần Sinh

Tháng 5

 
1/5 Lễ lao động (nghỉ lớp)
8/5 (T4) Triết 3 nộp bộ luận đề
15-22/5 Triết 3 bảo vệ luận văn và thi tổng kết
31/5 (T6) Thánh Lễ Bế Giảng Niên Học 2023-2024
Trao bằng tốt nghiệp

Tháng 6 và 7

Nghỉ hè, chương trình riêng.

SJJS tuyển sinh khóa 2024-2025