Chương Trình Thần Học Giáo Dân
Đào Tạo Giáo Dân – Trí Thức Trẻ Cho Giáo Hội

THÔNG TIN TUYỂN SINH

  • Ứng viên ứng tuyển: là giáo dân, người trẻ Công Giáo từ 18 tuổi trở lên.
  • Hồ sơ ứng tuyển: bao gồm thông tin cá nhân và thư trình bày nguyện vọng.
  • Tải mẫu hồ sơ ứng tuyển tại:  bit.ly/3XRg6ke

  • Nộp hồ sơ ứng tuyển tại: Phòng Học Vụ Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên, hoặc gởi đến email [email protected]
  • Thời gian nhận hồ sơ: 05.07-31.7.2024
  • Liên hệ: Phòng Học Vụ Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *