Triết Học

May
04

Con người là cây sậy có suy tư

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE - DÒNG TÊN VIỆT NAM Học viên thực hiện: Giuse Nguyễn Văn Chiến, S.J. Email: [email protected] Bộ môn: Phương pháp học tập và nghiên cứu Giáo sư hướng dẫn: Micae Trương [...]
Xem Chi Tiết
Apr
20

Metaethics – An Ontological Analysis Regarding Man In Franz Rosenzweig’s The Star Of Redemption

Abstract and keywords Abstract Based mainly on part I of the Star of Redemption (the Star), this paper is divided into three main parts. First of all, the first part will mention the new thinking […]

Xem Chi Tiết
Apr
03

Thí dụ “người bay” của Avicenna trong phần Bàn về linh hồn của quyển Sự chữa lành

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE - DÒNG TÊN VIỆT NAM Học viên: Philipphê Trương Hoàng Trung Nguyên Bộ môn: Triết học Trung cổ Giáo sư hướng dẫn: Cha Phaolô Đậu Văn Hồng Tóm tắt: Bài viết [...]
Xem Chi Tiết
Mar
02

Hồi tưởng và tái diễn theo Søren Kierkegaard

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE - DÒNG TÊN VIỆT NAM Học viên: Giuse Nguyễn Tuấn Ninh, S.J. Bộ môn: Triết học cận đại Giáo sư hướng dẫn: Lm. Trần Khắc Bá, S.J., STD.Cand Tóm tắt: Bài [...]
Xem Chi Tiết
Feb
09

Hiểu về con người ngang qua việc tìm hiểu khái niệm tuyệt vọng của Søren Kierkegaard trong tác phẩm “The Sickness Unto Death”

Học viên: Giuse Nguyễn Tuấn Ninh, S.J. Bộ môn: Ontology Giáo sư hướng dẫn: Lm. Phaolô Đậu Văn Hồng Tóm tắt: Trong tác phẩm The Sickness Unto Death, Søren Kierkegaard cho thấy sự tuyệt vọng [...]
Xem Chi Tiết
Feb
05

On The Intellectual Love Towards God In Spinoza’s Ethics

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM   On The Intellectual Love Towards God In Spinoza’s Ethics Luận văn tốt nghiệp chương trình Triết Học tại Học Viện Thánh Giuse – Dòng Tên [...]
Xem Chi Tiết
Feb
02

Sự đồng nhất giữa tự nhiên và tâm trí theo F. W. J. Schelling

Học viên: Giuse Nguyễn Tuấn Ninh, S.J. Bộ môn: Modern Philosophy Giáo sư hướng dẫn: Trần Khắc Bá, S.J. Tóm tắt: Triết học về sự đồng nhất giữa tự nhiên và tâm trí theo F. [...]
Xem Chi Tiết
Jan
31

Thượng đế trong nhãn quan của Spinoza qua tác phẩm Ethics

Học viên: John Bosco Trịnh Thái Sơn, S.J. Bộ môn: Siêu Hình Học Giáo sư hướng dẫn: Lm. Giuse Vũ Uyên Thi, S.J. Tóm tắt: Trong việc tìm hiểu về siêu hình học của Spinoza, [...]
Xem Chi Tiết
Jan
11

Trở về “grunt” xét là căn nguyên nền tảng của dòng chảy thần hóa con người theo quan điểm của Meister Eckhart.

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Trở về “grunt” xét là căn nguyên nền tảng của dòng chảy thần hóa con người theo quan điểm của Meister Eckhart. Luận văn tốt nghiệp [...]
Xem Chi Tiết

Quan điểm của Rousseau về giáo dục trong tương quan với con người tự nhiên qua tác phẩm Émile or on Education

Học viên: John Bosco Trịnh Thái Sơn, S.J. Bộ môn: Triết học cận đại Giáo sư hướng dẫn: Lm. Trần Khắc Bá, S.J., STD.Cand Tóm tắt: Qua tác phẩm Emile or on Education của Jean-Jacques [...]
Xem Chi Tiết