Triết Học

Th5
03

Công Bình Và Các Nghĩa Vụ Chính Trị (Phần 2)

Hai khế ước xã hội Thuật ngữ ‘khế ước xã hội’ được sử dụng rộng rãi trong cũng như ngoài môi trường học thuật; không một ngành học nào ‘sở hữu riêng’ thuật ngữ này. […]

By admin | Triết Học
Xem Chi Tiết
Th4
30

Phi-Nền-Móng (Ungrund) Hay Tột-Cội-Nền-Móng (Urgrund) Trong Khảo Luận Về Tự Do Của Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Phi-Nền-Móng (Ungrund) Hay Tột-Cội-Nền-Móng (Urgrund) Trong Khảo Luận Về Tự Do Của Friedrich Wilhelm Joseph Schelling Luận văn tốt nghiệp chương trình Triết Học tại Học [...]
Xem Chi Tiết
Th4
26

Công Bình Và Các Nghĩa Vụ Chính Trị (Phần 1)

Vấn đề gìn giữ ao hồ. Trong khu đất Spring Lakes của bà Judy K. có một ao nhỏ, và thông thường những người thuê nhà của bà đến đó câu cá và bơi lội. […]

By Majorica | Triết Học
Xem Chi Tiết
Th4
23

“Phi-Lý” Theo Søren Kierkegaard

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM  “Phi-Lý” Theo Søren Kierkegaard (Xét như Cửa Ngõ và Nghịch Lý Đức Tin trong Tác Phẩm Run Rẩy và Sợ Hãi) Luận văn tốt nghiệp chương [...]
Xem Chi Tiết
Th4
02

Wilhelm Von Humboldt Và Nền Giáo Dục Mới Theo Tinh Thần Khai Sáng Và Tân Nhân Văn

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Wilhelm Von Humboldt Và Nền Giáo Dục Mới Theo Tinh Thần Khai Sáng Và Tân Nhân Văn Luận văn tốt nghiệp chương trình Triết Học tại [...]
Xem Chi Tiết
Th3
19

Discuss Social Epistemology And Especially The Problems Of Testimony, Trust, And Justice.

ST. JOSEPH JESUIT SCHOLASTICATE Discuss social epistemology and especially the problems of testimony, trust, and justice. Do you think that religious beliefs constitute a special case of epistemic trust since we have to rely completely [...]
Xem Chi Tiết
Th3
12

Chiều Kích Hiện Sinh Của Đức Tin Dưới Ngòi Bút Của Søren Kierkegaard Trong Cuốn Sách Kính Sợ Và Run Rẩy

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Chiều kích hiện sinh của đức tin dưới ngòi bút của Søren Kierkegaard trong cuốn sách Kính Sợ và Run Rẩy Bộ môn: Triết Học Tôn [...]
Xem Chi Tiết
Th3
05

“Sự Hư Ảo Của Bản Chất Nhân Sinh Và Nỗi Bất Hạnh Của Những Người Không Tin Thiên Chúa Hiện Hữu” Theo Blaise Pascal Trong Pensées

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM “Sự hư ảo của bản chất nhân sinh và nỗi bất hạnh của những người không tin Thiên Chúa hiện hữu” theo Blaise Pascal trong Pensées [...]
Xem Chi Tiết
Th2
26

Vorgriff – Khắc Khoải Lần Tìm Tuyệt Đối

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Vorgriff – Khắc khoải lần tìm Tuyệt Đối Bộ môn: Triết Học Tôn Giáo Giáo sư hướng dẫn: Fr. Giu-se Vũ Uyên Thi, S.J. Học viên [...]
Xem Chi Tiết
Th2
18

Tại Sao Nghiên Cứu Đạo Đức Môi Trường (Phần 8)

Tại sao lại là đạo đức môi trường? Việc nghiên cứu đạo đức đã có từ rất lâu; nhưng lĩnh vực học thuật về đạo đức môi trường lại tương đối mới. Quyển sách A […]

By Majorica | Triết Học
Xem Chi Tiết