Triết Học

Th2
05

On The Intellectual Love Towards God In Spinoza’s Ethics

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM   On The Intellectual Love Towards God In Spinoza’s Ethics Luận văn tốt nghiệp chương trình Triết Học tại Học Viện Thánh Giuse – Dòng Tên [...]
Xem Chi Tiết
Th2
02

Sự đồng nhất giữa tự nhiên và tâm trí theo F. W. J. Schelling

Học viên: Giuse Nguyễn Tuấn Ninh, S.J. Bộ môn: Modern Philosophy Giáo sư hướng dẫn: Trần Khắc Bá, S.J. Tóm tắt: Triết học về sự đồng nhất giữa tự nhiên và tâm trí theo F. [...]
Xem Chi Tiết
Th1
31

Thượng đế trong nhãn quan của Spinoza qua tác phẩm Ethics

Học viên: John Bosco Trịnh Thái Sơn, S.J. Bộ môn: Siêu Hình Học Giáo sư hướng dẫn: Lm. Giuse Vũ Uyên Thi, S.J. Tóm tắt: Trong việc tìm hiểu về siêu hình học của Spinoza, [...]
Xem Chi Tiết
Th1
11

Trở về “grunt” xét là căn nguyên nền tảng của dòng chảy thần hóa con người theo quan điểm của Meister Eckhart.

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Trở về “grunt” xét là căn nguyên nền tảng của dòng chảy thần hóa con người theo quan điểm của Meister Eckhart. Luận văn tốt nghiệp [...]
Xem Chi Tiết
Th12
20

Quan điểm của Rousseau về giáo dục trong tương quan với con người tự nhiên qua tác phẩm Émile or on Education

Học viên: John Bosco Trịnh Thái Sơn, S.J. Bộ môn: Triết học cận đại Giáo sư hướng dẫn: Lm. Trần Khắc Bá, S.J., STD.Cand Tóm tắt: Qua tác phẩm Emile or on Education của Jean-Jacques [...]
Xem Chi Tiết
Th12
20

Quan điểm của Don Marquis về việc phá thai cùng những tranh luận trái chiều của các triết gia khác

Học viên: John Bosco Trịnh Thái Sơn, S.J. Bộ môn: Triết học đạo đức Giáo sư hướng dẫn: Lm. Nguyễn Minh Triệu, S.J., STD.Cand Tóm tắt: Bài viết này tìm hiểu quan điểm của Don [...]
Xem Chi Tiết
Th4
11

Bàn về đạo đức vị Quân vương trong tư tưởng của Machiavelli

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Sự vận dụng lý trí cách đúng đắn như là phương thế để đạt được hạnh phúc theo quan điểm của Marcus Aurelius trong tác phẩm [...]
Xem Chi Tiết
Th4
11

Sự vận dụng lý trí cách đúng đắn như là phương thế để đạt được hạnh phúc theo quan điểm của Marcus Aurelius trong tác phẩm Meditations

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Sự vận dụng lý trí cách đúng đắn như là phương thế để đạt được hạnh phúc theo quan điểm của Marcus Aurelius trong tác phẩm [...]
Xem Chi Tiết
Th4
11

Khái Niệm Aura Trong tác phẩm Nghệ thuật trong thời đại sản xuất hàng loạt của Walter Benjamin

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Khái Niệm Aura Trong tác phẩm Nghệ thuật trong thời đại sản xuất hàng loạt của Walter Benjamin Luận văn tốt nghiệp chương trình Triết Học [...]
Xem Chi Tiết
Th4
05

Vấn đề khoảng cách giữa tên gọi và thực tại sự vật trong tác phẩm Cratylus của Plato

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Vấn đề khoảng cách giữa tên gọi và thực tại sự vật trong tác phẩm Cratylus của Plato Luận văn tốt nghiệp chương trình Triết Học [...]
Xem Chi Tiết