Triết Học

Hỏi đáp Triết học (203-205): HIỂU BIẾT GIÁC QUAN và CHỦ NGHĨA ROSICRUCIANISM

Hiểu biết giác quan là gì? Hiểu biết giác quan là thông tin được thu thập ngang qua các giác quan của chúng ta, như nhìn, đụng chạm, nghe,…vv… Ai là những người bảo vệ […]

Xem Chi Tiết
Th4
18

Hỏi đáp Triết học (197-202): Về CHỦ NGHĨA HOÀI NGHI ACADEMIC VÀ PYRRHONIC

Chủ nghĩa hoài nghi Academic và Pyrrhonic là gì? Vào thời Phục hưng và đầu thời hiện đại phục hồi những ý tưởng của Hy lạp cổ địa, trường phái hoài nghi Academic là quan […]

Xem Chi Tiết
Th4
17

Hỏi đáp Triết học (195-196): CHỦ NGHĨA GIÁO ĐIỀU LÀ GÌ?

Chủ nghĩa giáo điều là gì? Xưa nay chủ nghĩa giáo điều là quan điểm cho rằng có ít nhất một điều chân thực về thế giới mà chúng ta có thể biết với sự […]

Xem Chi Tiết
Th4
16

Hỏi đáp Triết học (193-194): Về TƯ TƯỞNG CỦA M. MONTAIGNE (tiếp)

Khi luận bàn về niềm tin tôn giáo, giữa lý trí và đức tin, Montaigne suy xét tới yếu tố nào quan trọng hơn? Trong khi suy xét về lý trí với đức tin như […]

Xem Chi Tiết
Th4
14

Hỏi đáp Triết học (191-192): CÁC TÁC PHẨM và TƯ TƯỞNG CỦA M. MONTAIGNE

Một số trước tác nổi bật khác của Montaigne là gì? Cùng với những bài viết theo chủ nghĩa Hoài nghi, Montaigne (1533-1592) đã trở nên nổi tiếng với toàn bộ tác phẩm Essais (1560; […]

Xem Chi Tiết
Th4
10

Hỏi đáp Triết học (189-190): Về TƯ TƯỞNG CỦA M. MONTAIGNE

Montaigne đã truyền đạt những tư tưởng của ông như thế nào? Montaigne (1533-1592) đã sử dụng một lối tiếp cận gián tiếp để giải thích những tư tưởng của mình, vốn không ngạc nhiên […]

Xem Chi Tiết
Th4
09

Hỏi đáp Triết học (187-188): MICHEL DE MONTAIGNE là ai?

Tại sao Motaigne lại quan trọng? Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592), nhà văn đã trở thành thị trưởng của quê nhà Bourdeaux, Pháp, đã gợi lại chủ nghĩa Hoài nghi Hy lạp cổ đại của […]

Xem Chi Tiết
Th4
01

Hỏi đáp Triết học (c.187) – Những người theo Chủ nghĩa Duy lý triết học là ai?

Câu 187. Những người theo Chủ nghĩa Duy lý triết học là ai? Những nhà Duy lý Triết học tin rằng, có một tri thức tiên thiên (a priori) về thế giới, hay những chân […]

Xem Chi Tiết
Th4
01

Hỏi đáp Triết học (185-186): TRIẾT HỌC TỰ NHIÊN

Câu 185. Các triết gia tự nhiên là những ai? Isaac Newton (1643-1727) – Ảnh từ Internet “Triết học tự nhiên” là hạn từ từng được sử dụng để mô tả những gì mà giờ […]

Xem Chi Tiết

Hỏi đáp Triết học (183-184): CHỦ NGHĨA HOÀI NGHI

Câu 183. Chủ nghĩa Hoài nghi đã liên hệ với cuộc các mạng khoa học như thế nào? (Ảnh sưu tầm từ Internet) Sự tái nổi lên của chủ nghĩa Hoài nghi Hy lạp cổ […]

Xem Chi Tiết