Học viên: John Bosco Trịnh Thái Sơn, S.J.

Bộ môn: Triết học đạo đức

Giáo sư hướng dẫn: Lm. Nguyễn Minh Triệu, S.J., STD.Cand

Tóm tắt: Bài viết này tìm hiểu quan điểm của Don Marquis về việc phá thai (abortion) ngang qua bài viết “Why Abortion is Immoral” trong The Journal of Philosophy, Vol. 86, No. 4 (April, 1989), p.183-202. Bên cạnh đó, cùng tìm hiểu những tranh luận trái chiều với lập luận của Marquis đến từ các triết gia khác

Từ chính: phá thai, con người (person), bào thai (fetus), quyền, giá trị sống, giá trị tương lai, viễn tưởng, khao khát, trình thuật dừng, trình thuật khao khát, tình trạng luân lý, sai lầm nghiêm trọng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *