Hợp Tuyển Thần Học

May
23

Cảm nghiệm chân lý tối hậu: Bước đầu một cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Phật giáo

  Chuyển ngữ: Bùi Hữu Thư Đại Đức A-Sumedho: Sáng nay, tôi muốn xin cha Roland Walls cho phép tôi trình bày cảm nghĩ riêng của tôi về đời sống tôn giáo, vì tôi tin […]

Xem Chi Tiết
May
09

Các bài tường thuật về phép lạ trong Kinh Thánh theo nhãn giới thần học mục vụ và giảng thuyết

Tác giả: Stefaan van Calster Stefaan van Calster, sinh năm 1937, giám đốc ĐCV Mechelen-Bruxelles và Gioan XXIII, tại Louvain. Giáo sư Mục vụ và Giảng thuyết. Bài viết này được đăng trong Internationale katholische […]

Xem Chi Tiết
May
04

Hiệp nhất và khác biệt trong Giáo Hội- Văn kiện của Ủy Ban Kinh Thánh Giáo Hoàng

[Với Tự Sắc Sedula Cura đề ngày 27.6.1971, Đức Phaolô VI đã thành lập Ủy Ban Kinh Thánh Giáo Hoàng, thay thế Ủy Ban Giáo Hoàng đặc trách các vấn đề Kinh Thánh trước kia […]

Xem Chi Tiết
Apr
19

Tân Ước và Kitô học: Các vấn nạn hiện nay

Tác giả: J. A. Fitzmyer S.J. J. A. Fitzmyer là giáo sư tại Catholic University of America, Washington. Bài viết này trích từ tạp chí Nouvelle Revue Théologique, 103(1981) 18-47; 187-208. Chúng tôi ghi ơn […]

Xem Chi Tiết
Mar
26

Linh Thao Inhã với Phật Giáo

Tác giả Aloysius Pieris, S.J. Aloysius Pieris là một linh mục Dòng Tên người Sri Lanka, hiện làm giám đốc trung tâm Tulana, nơi đối thoại kitô-phật; bài viết này đăng trong tạp chí The […]

Xem Chi Tiết
Jan
27

Giải thích tín điều

Văn Kiện Của Ủy Ban Thần Học Quốc Tế : Văn kiện này đã do một tiểu ban của Ủy Ban Thần học Quốc tế (=UBTHQT) soạn thảo, dưới quyền hướng dẫn của Đức Cha […]

Xem Chi Tiết
Dec
15

Hướng về Giáo Hội thế kỷ 21

Bernard Haering, CSsR. Bài viết của Bernard Haering đăng trong Tạp chí mục vụ The Furrow, A Pastoral Monthly, Dublin 1990, trang 139-146, với tựa đề: A Vision of the Church for the 21st Century. […]

Xem Chi Tiết
Nov
20

Sự sống lại của Chúa Kitô hay là cuộc song đấu giữa sự sống và sự chết

Tác giả; Jean Milet Jean Milet là giáo sư thần học tại Institut Catholique de Paris. Bài viết này trích từ tập chí Esprit et Vie, 1988, trang 97-104, 121-124, 133-139. Chúng tôi ghi ơn […]

Xem Chi Tiết
Nov
11

Xã Hội biến đổi Thần Học chuyển mình: những lập trường thần học trong cuộc tranh chấp về hiện đại

Tác giả: Hans Joachim Hohn Trong những năm gần đây, trên báo chí thường xuất hiện những tranh luận về “Hậu Hiện Đại”. Quan niệm này khiến chúng ta chú ý tới những hiện tượng […]

Xem Chi Tiết