QUY TRÌNH TUYỂN SINH

Quy trình tuyển nhận triết sinh

 1. Điều kiện dự tuyển
 • Mọi thành phần (nữ và nam, tu sinh, tu sĩ, chủng sinh, giáo dân)
 • Đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc một văn bằng tương đương
 1. Hồ sơ dự thi
 • Thư hay email giới thiệu của Đức Giám Mục, Cha Xứ hoặc Bề Trên
 • Bản sao bằng tốt nghiệp PTTH, bằng đại học, cao đẳng hoặc tương đương
 • Đơn ghi danh (theo mẫu đính kèm)
 • Lệ phí
 1. Nhận hồ sơ và tổ chức thi
 • Nhận hồ sơ bất cứ lúc nào sau khi công bố thư thông báo tuyển sinh trong học kỳ 2 của mỗi năm học
 • Học Vụ và Giám Học Triết sẽ linh động tổ chức thi tuyển thoả thuận với vị hữu trách của các thí sinh
 • Có nhiều đợt thi tuyển trong suốt thời gian nghỉ hè
 1. Hình thức thi
 • Tiếng Anh dưới dạng IELTS
 • Tiếng Việt dưới dạng viết bài luận
 • Phỏng vấn với giám học
 1. Tiêu chuẩn trúng tuyển
 • Tiếng Anh: kết quả từ 4.5 trở lên (N.B. trong trường hợp không đủ, có thể thương lượng để được nhận với việc phụ đạo hoặc tăng cường tiếng Anh do Học Viện tổ chức thêm)
 • Tiếng Việt: kết quả trên trung bình (hệ điểm 20)
 • Phỏng vấn: Thí sinh cho thấy khả năng học và mong muốn học tại Học Viện

Trong mọi trường hợp, các vị hữu trách hoặc bản thân học viên có thể trao đổi với Giám Học Triết để thích nghi các tiêu chuẩn cho phù hợp với hoàn cảnh đào tạo của hội dòng và bảo đảm chất lượng học tập sau này cho các học viên.

 1. Bảo lưu hay thủ tục nhập học

Ngay sau khi có kết quả tuyển sinh, các thí sinh hoặc Bề Trên các thí sinh cần liên lạc với học vụ hoặc Giám Học để được hướng dẫn làm thủ tục nhập học hoặc bảo lưu kết quả.

Quy trình tuyển nhận thần sinh

 1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ

Thời gian và hạn đăng ký hồ sơ tuyển sinh sẽ được ấn định ở thông báo tuyển sinh hằng năm. Thông tin chi tiết sẽ được đăng tải tại trang điện tử của Học Viện (http://www.sjjs.edu.vn).

Thí sinh có thể nhận phiếu ghi danh (phiếu dự tuyển) tại Phòng Học Vụ, hoặc tải trực tuyến tại trang điện tử của Học Viện.

 1. Kỳ thi tuyển sinh

Thí sinh sẽ trải qua kỳ thi gồm hai phần: Anh Văn (thi viết) và Việt Văn (bàn luận về một đề tài). Sau đó, thí sinh có cuộc phỏng vấn với Giám Học.

Mười ngày sau cuộc phỏng vấn, Ban Tuyển Sinh sẽ thông báo kết quả cho thí sinh bằng văn thư.

Riêng thí sinh đã có chứng chỉ Triết Học tại Học Viện Dòng Tên chỉ cần phỏng vấn với Giám Học, không phải thi tuyển sinh.

 1. Bảng điểm

Thí sinh phải nộp bảng điểm chương trình Triết Học đã hoàn tất tại các Chủng Viện hay Học Viện khác.

Thêm vào đó, thí sinh cần phải học qua các môn học dẫn nhập về Kinh Thánh và giáo thuyết Kitô giáo, với tổng thời lượng khoảng 12 tín chỉ. Trong trường hợp chưa hoàn tất yêu cầu này, thí sinh phải bổ túc chúng trong thời gian theo học tại Học Viện.

 1. Hồ sơ dự tuyển

Hồ sơ dự tuyển bao gồm các giấy tờ sau:

 • Phiếu ghi danh theo mẫu của Học Viện (có hình thẻ).
 • Bản sao Bảng Điểm Triết Học.
 • Giấy giới thiệu của Bề Trên hữu trách: Đức Giám Mục Giáo Phận đối với chủng sinh; Bề Trên đối với tu sĩ; Cha Xứ đối với giáo dân.