Đạo Đức Học

Th3
07

Quan Điểm Ủng Hộ Phá Thai theo Judith Jarvis Thomson trong Bài Viết Lời Biện Hộ Cho Việc Phá Thai

(Hình ảnh từ internet) Môn học: Triết Học Đạo Đức Giáo sư: Vũ Uyên Thi, SJ Học viên: Bùi Đức Thiện, SJ Dẫn nhập Triết gia nữ người Mỹ, Judith Jarvis Thomson, thể hiện quan […]

Xem Chi Tiết
Th9
16

Quan Điểm Của Hannah Arendt Về Giáo Dục Trong Tác Phẩm Crisis In Education

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Quan Điểm Của Hannah Arendt Về Giáo Dục Trong Tác Phẩm Crisis In Education Luận văn tốt nghiệp chương trình Dự Bị và Triết Học tại [...]
Xem Chi Tiết
Th7
29

Tìm hiểu khái niệm “Epikeia” trong triết học đạo đức

(Hình ảnh từ internet)  Môn Học: Triết Học Đạo Đức Học Viên: Nguyễn Hữu Phong, S.J. Giáo Sư: Phạm Văn Ái, S.J. Sống trong xã hội, có lẽ không ai phủ nhận rằng “Quốc có […]

By Majorica | Đạo Đức Học
Xem Chi Tiết
Th7
15

Bàn về bất tuân dân sự theo quan điểm của các trường phái đạo đức học

Henry David Thoreau (1817 – 1862) (Hình từ internet) Môn học: Triết Học Đạo Đức Giáo sư: Phạm Văn Ái, SJ Học viên: Lê Văn Luận, SJ Thuật ngữ bất tuân dân sự (civil disobedience) […]

By Majorica | Đạo Đức Học
Xem Chi Tiết
Th3
04

Hành trình đi đến hạnh phúc ngang qua các nhân đức trong các cuốn i, ii, vi, x của tác phẩm Nicomachean Ethics của Aristotle[i]

Môn học: Triết học đạo đức Giáo sư: Vũ Uyên Thi, S.J. Học viên: Nguyễn Đình Minh Trị, S.J.   Hạnh phúc là điều mà bao người vẫn hằng mong mỏi ước ao. Tuy nhiên, […]

Xem Chi Tiết
Th12
30

Khuôn mặt của tha nhân và vị thế ưu việt của đạo đức học (Trong tác phẩm Ethic and Infinity của Emmaunuel Levinas)

Môn học: Triết học Đạo đức Giáo sư: Vũ Uyên Thi, S.J. Học viên: Nguyễn Đình Minh Trị, S.J. Trong đời sống hằng ngày, con người thường xuyên có những kinh nghiệm mặt đối mặt. […]

Xem Chi Tiết
Th12
01

Vấn Nạn Nghệ Thuật Trong Giảng Trình Cội Nguồn Tác Phẩm Nghệ Thuật Của Martin Heidegger

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Vấn Nạn Nghệ Thuật Trong Giảng Trình Cội Nguồn Tác Phẩm Nghệ Thuật Của Martin Heidegger Luận văn tốt nghiệp chương trình Dự Bị và Triết [...]
Xem Chi Tiết
Th10
27

Tự trị tính (autonomy) trong đạo đức học của Immanuel Kant

    Môn học: Triết học Đạo Đức Giáo sư: Vũ Uyên Thi, S.J. Học viên: Phạm Quang Khanh, S.J.   Tôi tự ra luật cho chính mình, chứ không phải người khác ra luật […]

Xem Chi Tiết
Th10
08

Con người có bổn phận tôn trọng và yêu thương người khác hay không?

  Môn học: Triết học Đạo Đức Giáo sư: Vũ Uyên Thi, S.J. Học viên: Trần Văn Đỉnh, S.J.   Trong cuộc sống thường ngày, con người luôn được đặt trong những mối tương quan, […]

Xem Chi Tiết
Th9
08

Phi-nền-móng (Ungrund) Hay Tột-cội-nền-móng (Urgrund) Trong Khảo Luận Về Tự Do Của Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Phi-nền-móng (Ungrund) Hay Tột-cội-nền-móng (Urgrund) Trong Khảo Luận Về Tự Do Của Friedrich Wilhelm Joseph Schelling Luận văn tốt nghiệp chương trình Dự Bị và Triết [...]
Xem Chi Tiết