Đạo Đức Học

Feb
25

Luận bàn về vấn đề hạn chế di cư và nhập cư theo David Miller và Michael Huemer

Đại ý: Di cư và nhập cư là vấn đề mang tính toàn cầu. Theo đó, một số nhà tư tưởng cho rằng cần phải hạn chế việc di cư và nhập cư, một số […]

Xem Chi Tiết
Nov
05

Phân Tích Và So Sánh Về Hạnh Phúc Theo Quan Điểm Của Aristotle Và John Stuarl Mill

Để một quốc gia và xã hội phát triển thịnh vượng, nhiều nhà lãnh đạo quốc gia đã đưa ra những giải pháp để ngăn chặn một số tệ nạn nguy hại bằng bản án […]

By Majorica | Đạo Đức Học
Xem Chi Tiết
Mar
02

Hồi tưởng và tái diễn theo Søren Kierkegaard

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE - DÒNG TÊN VIỆT NAM Học viên: Giuse Nguyễn Tuấn Ninh, S.J. Bộ môn: Triết học cận đại Giáo sư hướng dẫn: Lm. Trần Khắc Bá, S.J., STD.Cand Tóm tắt: Bài [...]
Xem Chi Tiết
Feb
05

On The Intellectual Love Towards God In Spinoza’s Ethics

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM   On The Intellectual Love Towards God In Spinoza’s Ethics Luận văn tốt nghiệp chương trình Triết Học tại Học Viện Thánh Giuse – Dòng Tên [...]
Xem Chi Tiết

Quan điểm của Rousseau về giáo dục trong tương quan với con người tự nhiên qua tác phẩm Émile or on Education

Học viên: John Bosco Trịnh Thái Sơn, S.J. Bộ môn: Triết học cận đại Giáo sư hướng dẫn: Lm. Trần Khắc Bá, S.J., STD.Cand Tóm tắt: Qua tác phẩm Emile or on Education của Jean-Jacques [...]
Xem Chi Tiết
Dec
20

Quan điểm của Don Marquis về việc phá thai cùng những tranh luận trái chiều của các triết gia khác

Học viên: John Bosco Trịnh Thái Sơn, S.J. Bộ môn: Triết học đạo đức Giáo sư hướng dẫn: Lm. Nguyễn Minh Triệu, S.J., STD.Cand Tóm tắt: Bài viết này tìm hiểu quan điểm của Don [...]
Xem Chi Tiết
Mar
07

Quan Điểm Ủng Hộ Phá Thai theo Judith Jarvis Thomson trong Bài Viết Lời Biện Hộ Cho Việc Phá Thai

(Hình ảnh từ internet) Môn học: Triết Học Đạo Đức Giáo sư: Vũ Uyên Thi, SJ Học viên: Bùi Đức Thiện, SJ Dẫn nhập Triết gia nữ người Mỹ, Judith Jarvis Thomson, thể hiện quan […]

Xem Chi Tiết
Sep
16

Quan Điểm Của Hannah Arendt Về Giáo Dục Trong Tác Phẩm Crisis In Education

HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM Quan Điểm Của Hannah Arendt Về Giáo Dục Trong Tác Phẩm Crisis In Education Luận văn tốt nghiệp chương trình Dự Bị và Triết Học tại [...]
Xem Chi Tiết
Jul
29

Tìm hiểu khái niệm “Epikeia” trong triết học đạo đức

(Hình ảnh từ internet)  Môn Học: Triết Học Đạo Đức Học Viên: Nguyễn Hữu Phong, S.J. Giáo Sư: Phạm Văn Ái, S.J. Sống trong xã hội, có lẽ không ai phủ nhận rằng “Quốc có […]

By Majorica | Đạo Đức Học
Xem Chi Tiết
Jul
15

Bàn về bất tuân dân sự theo quan điểm của các trường phái đạo đức học

Henry David Thoreau (1817 – 1862) (Hình từ internet) Môn học: Triết Học Đạo Đức Giáo sư: Phạm Văn Ái, SJ Học viên: Lê Văn Luận, SJ Thuật ngữ bất tuân dân sự (civil disobedience) […]

By Majorica | Đạo Đức Học
Xem Chi Tiết