Để một quốc gia và xã hội phát triển thịnh vượng, nhiều nhà lãnh đạo quốc gia đã đưa ra những giải pháp để ngăn chặn một số tệ nạn nguy hại bằng bản án tử hình hoặc trực tiếp sát hại các tội nhân. Chẳng hạn, từ khi nhận chức tổng thống Philipines (2016) đến nay, với cuộc chiến chống ma túy, ông Duterte đã cho phép binh lính quốc gia sát hại trực tiếp những người nghiện và buôn bán ma túy, thậm chí cả những người bị tình nghi buôn bán ma túy. Hành động của Duterte có đúng đắn về mặt đạo đức hay không khi ông cho sát hại hàng nghìn người với lý do biện minh là giúp thăng tiến phúc lợi cho đất nước và an ninh quốc gia? Dựa trên trên quan điểm về hạnh phúc của Aristotle và John Stuart Mill, bài viết sẽ cố gắng đi tìm lời đáp cho vấn nạn được nêu ra.

 

Download (PDF, 660KB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *