HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM

Học viên: Giuse Nguyễn Tuấn Ninh, S.J.

Bộ môn: Triết học cận đại

Giáo sư hướng dẫn: Lm. Trần Khắc Bá, S.J., STD.Cand

Tóm tắt: Bài viết được thực hiện với mục đích tìm hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tái diễn – Repetition của Søren Kierkegaard cũng như nhằm phân biệt với thuật ngữ Hồi tưởng – Recollection, sau đó phân tích ý nghĩa của chúng đối với đời sống con người hiện tại. Để thực hiện điều này, bài viết xem xét từng thuật ngữ và ý nghĩa của Tái diễn đối với Søren Kierkegaard. Tóm kết cuối cùng của Søren Kierkegaard là “[…] tái diễn thực chất được hồi tưởng hướng đến tương lai,” và con người, nhờ Tái diễn, có thể ý thức và dấn thân hơn vào cuộc sống của mình.

Từ khóa: Hồi tưởng, tái diễn, con người, thời gian tính.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *