Học viên: Giuse Nguyễn Tuấn Ninh, S.J.

Bộ môn: Ontology

Giáo sư hướng dẫn: Lm. Phaolô Đậu Văn Hồng

Tóm tắt: Trong tác phẩm The Sickness Unto Death, Søren Kierkegaard cho thấy sự tuyệt vọng có tính phổ quát và hầu hết mọi người đều gặp phải. Sự tuyệt vọng xảy ra do sự mất cân bằng giữa các yếu tố nơi con người – con người là tổng hợp của vô hạn và hữu hạn, và đặc biệt là khi con người không còn ý thức về bản thân mình trong tương quan với chính mình và trong tương quan với Thiên Chúa. Thêm vào đó, trong khía cạnh tôn giáo tuyệt vọng là tội lỗi. Chỉ có đức tin Ki-tô giáo mới giúp con người thoát khỏi sự tuyệt vọng và tội lỗi.

Từ chính:

Tuyệt vọng, bệnh tật, tội lỗi, đức tin, bản ngã, tự ý thức, vô thức, con người, Thiên Chúa, mối tương quan.

2 Comments

 • Đầu tiên, con xin cảm ơn bài viết rất hay và hữu ích của tác giả. Con có một câu hỏi là liệu từ “sickness unto death” có thể dịch thành “tuyệt vọng đến chết” có phù hợp hơn không vì khi nghe từ “bệnh tật đến chết” dễ bị gây hiểu nhầm từ “bệnh tật” mang ý nghĩa về bệnh lý thân xác hơn, tất nhiên khi đọc trong toàn thể bối cảnh bài viết vẫn hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của nó, nhưng trong khái niệm của từ “sickness” trong từ điển Oxford cũng có thể được dịch thành “sự tuyệt vọng” ạ.
  Đây là khái niệm trong Oxford ạ: “​[singular] a feeling of being very sad, disappointed or full of horror
  He felt a sickness rise in him at the thought of leaving.
  TOPICS FeelingsC2”
  https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/sickness
  Con mong nhận được phản hồi của tác giả, con cảm ơn ạ

  Phương Nguyễn Reply
  • Cảm ơn bạn đã góp ý. Ban Biên Tập sẽ chuyển điều bạn đề nghị đến tác giả bài viết. Chúc bạn buổi tối an lành!

   Majorica Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *