LUẬN VĂN TRIẾT HỌC

Con Người, Xã Hội, Văn Hóa, Tôn Giáo

IDHọc ViênTên Đề TàiNăm
P17041Lê Văn TuệBàn về đạo đức vị Quân vương trong tư tưởng của Machiavelli2021
P17034Nguyễn Phi LongKhái Niệm Aura Trong tác phẩm Nghệ thuật trong thời đại sản xuất hàng loạt của Walter Benjamin2021
P17015Trần Văn CươngTư duy nô lệ và tư duy tự do theo quan điểm của Nicolai Alexandrovich Berdyaev2021
P17014Phan Văn CươngTự do và Bình đẳng trong lý thuyết Công bình của John Rawls – và một phản tỉnh về chúng xét từ Thông điệp Fratelli Tutti2021
P17002Nguyễn Xuân DanhRené Girard Và Nỗ Lực Giải Thích Vấn Đề Bạo Lực2021
P10003Đỗ Hùng DinhWilhelm Von Humboldt Và Nền Giáo Dục Mới Theo Tinh Thần Khai Sáng Và Tân Nhân Văn2013
P17012Hoàng Công PhươngSự Ưu Tư Xét Như Trung Gian Dẫn Con Người Hướng Về Thượng Đế Trong Tác Phẩm “Gravity And Grace” Của Simone Weil2020
P17020Nguyễn Minh TàiChủ Đề Gặp Gỡ Trong Tác Phẩm I And Thou Của Martin Buber2020
P17005Vũ Trung HưngMichel Foucault – Quyền Lực Qua Lăng Kính Khảo Cổ Luận2020
P18012Phan Văn QuỳnhMax Scheler và Triết Học Nhân Học trong Man’s Place in Nature: Đi Tìm và Nhận Ra Thứ Bậc của Con Người trong Thiên Nhiên2020
P14003Nguyễn Văn ĐứcQuan Điểm Của Hannah Arendt Về Giáo Dục Trong Tác Phẩm Crisis In Education2017
P15014Phạm Quang KhanhTìm Hiểu Vấn Đề Quyền Lực (Pouvoir) Trong Tư Tưởng Của Michel Foucault2018
P14008Đinh Văn TrọngTư Tưởng Của Friedrich Nietzsche Phá Đổ Hay Xây Dựng Tôn Giáo?2017
P14012Nguyễn Anh HuyVấn Nạn Nghệ Thuật Trong Giảng Trình Cội Nguồn Tác Phẩm Nghệ Thuật Của Martin Heidegger2017
P14005Trần Quang HuyPhi-nền-móng (Ungrund) Hay Tột-cội-nền-móng (Urgrund) Trong Khảo Luận Về Tự Do Của Friedrich Wilhelm Joseph Schelling2017