Triết Sử

Th8
25

An explanation of Heraclitus’ saying: “It is not possible to step twice into the same river”

Br. Anthony Nguyễn Phượng Hoàng, S.J, Junior Scholastic of the Philosophy program Abstract: This essay, mainly bases on the explanation of the saying which is attributed to Heraclitus: “It is not possible to step twice […]

By Majorica | Triết Học . Triết Sử
Xem Chi Tiết
Th5
26

Bình giải câu nói “Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông” của triết gia Heraclitus (c.535 – c. 475 BC)

Bài viết môn: Phương pháp học Học viên: Giuse Bùi Anh Tuấn, O.Carm. Giáo sư: Michael Trương Thanh Tâm, S.J. Tóm tắt: Bài viết tập trung nêu lên tư tưởng của Heraclitus về các vấn […]

By Majorica | Triết Học . Triết Sử
Xem Chi Tiết
Th10
17

Cẩm Nang Hỏi Đáp Triết Học – Triết Gia MAIMONIDES (Câu 159-160)

Một số điều tiêu biểu gây bối rối mà Maimonides khai triển trong tác phẩm Guide of Perplexed của ông là gì? Trước hết và có lẽ tiêu biểu hơn cả là vấn nạn đặt […]

By Majorica | Triết Sử
Xem Chi Tiết
Th10
11

Cẩm Nang Hỏi Đáp Triết Học – Triết Gia MAIMONIDES (Câu 156-158)

Triết học Do thái có tầm quan trọng như thế nào trong tư tưởng trung cổ? Moses Maimonides, hay Moses con của Maimon (1135-1204) được nhắc tới như là Rabbi Moses con (ben) của Maimon […]

By Majorica | Triết Sử
Xem Chi Tiết
Th10
03

Cẩm Nang Hỏi Đáp Triết Học – Triết Gia Averroes (Câu 154 – 155)

154. Nét nổi bật trong cuộc đời và sự nghiệp của Averroes là gì? Averroes (kh.1126-1198) sinh trưởng trong một gia đình nổi danh về luật và thẩm phán, chính bản thân ông cũng được […]

By Majorica | Triết Sử
Xem Chi Tiết
Th9
25

Cẩm Nang Hỏi Đáp Triết Học – Al-Ghazali và Phái Sufism (Câu 152 – 153)

Al-Ghazali là ai? Abu Hamid al-Ghazali (1058-1111) là một triết gia, thần học gia, luật gia và thầy pháp thần bí của Hồi giáo. Ông sinh ở vùng Trung Đông thuộc Khurisan (hay Khorasan) và […]

By Majorica | Triết Sử
Xem Chi Tiết
Th9
17

Cẩm Nang Hỏi Đáp Triết Học – Al-Kindi và Avicenna (Câu 149 – 150)

Sự đóng góp chính của al-Kindi cho Triết học là gì? Abu Yusuf al-Kindi (800-850), tiếng Latin là Alkindus, vừa có một di sản đáng khâm phục lại vừa có một vị trí quan trọng […]

By Majorica | Triết Sử
Xem Chi Tiết
Th8
27

Cẩm nang hỏi đáp Triết học (Câu 145) Peter Alelard

Peter Abelard được biết tới trong giới Triết học nhờ điều gì? Peter Abelard (1079-1149) là thần học gia người Pháp đã viết tác phẩm Theologia Christiana, một nỗ lực sử dụng logic (luận lý) […]

By Majorica | Triết Sử
Xem Chi Tiết
Th8
23

Cẩm nang hỏi đáp Triết học (Câu 141 – 144): Anselm và Peter Lombard

Đâu là những nền tảng trong lập luận hữu thể học của thánh Anselm là gì? Trước hết, lập luận của thánh Anselm (1033-1109) về sự hiện hữu của Thiên Chúa dường như phụ thuộc […]

By Majorica | Triết Sử
Xem Chi Tiết
Th8
09

Cẩm nang hỏi đáp Triết học (Câu 138 – 140) CÁC TRIẾT GIA KINH VIỆN

Các nhà triết học Kinh viện là ai? Các nhà triết học kinh viện là những người có ảnh hưởng quan trọng tới trường phái triết học vào những giai đoạn thuộc Trung cổ. Người […]

By Majorica | Triết Sử
Xem Chi Tiết