Triết Sử

Th6
24

[Cẩm nang hỏi đáp Triết học, câu 122 – 126] TRƯỜNG PHÁI TÂN PLATO

Hypatia thành Alexandria (c. 350 – 415) – ảnh: internet Boëthius vẫn tiếp tục ảnh hưởng như thế nào trong một thời gian dài sau khi chết? Boëthius (480-c. 525) được biết đến nhiều vì […]

Xem Chi Tiết
Th6
17

[Cẩm nang hỏi đáp Triết học, câu 119 – 121] TRƯỜNG PHÁI TÂN PLATO

Boëthius (480 – 525), ảnh: internet Boëthius là ai? Boëthius, Anicius Manlius Severinus (480 – 525) là nhà tư tưởng Kitô giáo Tân Plato danh tiếng nhất tại Tây phương. Ông viết nhiều về Chúa […]

Xem Chi Tiết
Th6
06

[Cẩm nang hỏi đáp Triết học, câu 116 – 118] TRƯỜNG PHÁI TÂN PLATO

Proclus  (412 – 485) – ảnh: internet Plotinus liên hệ gì với quỷ học (demonology)? Trong tiểu sử về Plotinus (205 – 270) của Porphyry (233 – 309) có viết như sau :   Lần kia, […]

Xem Chi Tiết
Th3
21

[Cẩm nang hỏi đáp Triết học, câu 113 – 115] TRƯỜNG PHÁI TÂN PLATO

Plotinus, người có đóng góp lớn trong trường phái Tân Plato (ảnh: internet) Linh hồn ăn khớp với hệ thống của Plotinus về những thực thể thuộc Plato ở điểm nào? Tất cả những linh hồn […]

Xem Chi Tiết
Th3
11

[Cẩm nang hỏi đáp Triết học, câu 109 – 112] TRƯỜNG PHÁI TÂN PLATO

Plotinus, người có đóng góp lớn trong trường phái Tân Plato (ảnh: internet) Những ai thuộc trường phái Tân Plato thời sơ khai? Plotinus (205-270) đã thiết lập trường phái Tân Plato vào thế kỷ […]

Xem Chi Tiết
Th3
01

[Cẩm nang hỏi đáp Triết học, câu 102 – 108] TRƯỜNG PHÁI TÂN PLATO

Plotinus, người có đóng góp lớn trong trường phái Tân Plato (ảnh: internet) TỪ TRƯỜNG PHÁI TÂN PLATO TỚI THỜI KỲ PHỤC HƯNG Phải chăng Plato và Aristotle đã ảnh hưởng trên Kitô Giáo giai […]

Xem Chi Tiết
Th2
11

[Cẩm nang hỏi đáp Triết học, câu 97-101] CÁC NỮ TRIẾT GIA THỜI HY LẠP CỔ VÀ ROMA

Aspasia thành Miletus (ảnh: internet) Một số nữ triết gia thuộc trường phái Pythagoras là ai? Phu nhân của Pythagoras là Theano thành Crotona (Ý, 546 tCN) và ba người con gái của bà đều […]

Xem Chi Tiết
Th1
21

[Cẩm nang hỏi đáp Triết học, câu 93-96] CÁC NỮ TRIẾT GIA THỜI HY LẠP CỔ VÀ ROMA

  Tại sao từ thời Hy lạp cổ và Roma không có bất cứ nữ triết gia nào được biết tới? Các nam triết gia trổi vượt hẳn trong lịch sử triết học phương Tây […]

Xem Chi Tiết
Th1
14

[Cẩm nang hỏi đáp Triết học, câu 89-91] Triết học thời kỳ Hy hóa và Rôma

Epicurus (341 – 271 tCN), người sáng lập chủ nghĩa Khoái lạc. (ảnh: internet)   Chủ nghĩa khắc kỷ Roma là gì? Chủ nghĩa Khắc kỷ Roma được khai triển bởi Younger (năm 1-65), Epictetus […]

Xem Chi Tiết
Th1
07

[Cẩm nang hỏi đáp Triết học, câu 86-88] Triết học thời kỳ Hy hóa và Rôma

Zeno thành Citium, người sáng lập chủ nghĩa Khắc kỷ Giữa những người theo Pyrrho và trường phái Hoài nghi đã tranh luận về điều gì? Chủ nghĩa Hoài nghi của những người theo Pyrrho […]

Xem Chi Tiết