Tài Liệu

Th5
05

Câu hỏi 192: Đức Maria Có Thực Sự “Đầy Ân Sủng”?

Chaire kecharitomene (tiếng Hy Lạp) là lời thiên thần Gabriel dùng để chào Đức Maria trong Lc 1,28. Thánh Giêrônimô đã dịch cụm từ này sang tiếng Latinh thành Ave gratia plena. Tiếng Hy Lạp [...]
Xem Chi Tiết
Th4
28

Câu hỏi 191: Kinh Kính Mừng Đến Từ Đâu?

Chắc hẳn lời kinh đậm tính Công Giáo nhất trong tất cả các kinh nguyện là Kinh Kính Mừng (Hail Mary trong tiếng Anh, hay Ave Maria trong tiếng Latinh). Nhiều Kitô hữu không phải [...]
Xem Chi Tiết
Th4
21

Câu hỏi 190: Chúng Ta Có Thể Được Cứu Khỏi Những Sự Dữ Nào?

Bản văn gốc tiếng Hy Lạp cho biết ponerou có nghĩa là "một Sự Dữ" thay vì chỉ là "sự dữ". Sự Dữ là Ác thần, Quân vương của Thế gian, Quân vương của Bóng [...]
Xem Chi Tiết
Th4
14

Câu hỏi 189: Tại Sao Thiên Chúa Dẫn Chúng Ta Vào Sự Cám Dỗ?

"Xin đừng dẫn chúng con vào sự cám dỗ" (bản Tiếng Việt: “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”) có vẻ kỳ lạ đối với nhiều Kitô hữu. Tại sao Chúa lại đưa [...]
Xem Chi Tiết
Th4
12

Câu hỏi 188: Chúng Ta Có Thể Thực Sự Tha Thứ Và Bỏ Qua?

Trong Kinh Thánh không thấy "hãy tha thứ và bỏ qua". Nếu có thể quên những gì người khác đã làm cho mình, bạn sẽ không cần phải tha thứ cho họ. Chính vì chúng [...]
Xem Chi Tiết
Th4
09

Câu hỏi 187: Phải Chăng “Lương Thực Hàng Ngày” Là Cơm Bánh?

Epiousion (Hy Lạp) và quotidianum (Latinh) trong các Tin Mừng có nghĩa là "hàng ngày." "Xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày" được nhắc đến trong Kinh Lạy Cha có hai ý [...]
Xem Chi Tiết
Th4
07

Câu hỏi 186: Nếu Xin “Ý Cha (Được) Thể Hiện” Thì Tại Sao Lại Cần Phải Cầu Nguyện?

"Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời" là phần kế tiếp của Kinh Lạy Cha. Người Kitô hữu biết rằng điều quan trọng là tìm hiểu và chấp nhận Ý Chúa. Tuy [...]
Xem Chi Tiết
Th3
31

Câu hỏi 185: Nước Thiên Chúa Ở Đâu?

Basileia tou theou (Hy Lạp) hay Regnum Dei (Latin) có nghĩa là "Nước Thiên Chúa", và đây là một chủ đề nhất quán. Cụm từ "Nước Thiên Chúa" được Chúa Giêsu nhắc đến ít nhất [...]
Xem Chi Tiết
Th3
29

Câu hỏi 184: Bạn Làm Vinh Hiển Chúa Như Thế Nào?

Làm vinh hiển là ban phúc hay thánh hóa, là làm trở nên thánh thiêng. Làm vinh hiển cũng có thể là tôn kính và coi là thánh, hay thiêng liêng. Ví dụ, "làm vinh [...]
Xem Chi Tiết
Th3
24

Câu hỏi 183: Tại Sao Lại Là Cha “Của Chúng Con” Mà Không Phải Là Cha “Của Con” Ở Trên Trời?

Trước hết, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cầu nguyện như thế, khi nói rằng Cha "của chúng con" (hemon trong tiếng Hy Lạp). Vì vậy, để trung thành với huấn lệnh của Ngài, chúng [...]
Xem Chi Tiết