Có một điều độc đáo đậm tính Công giáo là lòng sùng kính trong những ngày thứ Sáu và thứ Bảy đầu tháng. Đi nhà thờ vào Chúa Nhật chắc chắn là một truyền thống Kitô giáo mà tín hữu Công giáo, Tin Lành và Chính Thống Đông Phương tuân giữ. Tuy nhiên, tham dự Thánh Lễ vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy đầu tháng là đặc nét của Công giáo Rôma. Đó không phải là một truyền thống của Giáo hội Công giáo Byzantine nhưng được tìm thấy trong truyền thống của Giáo hội Tây Phương (Latinh).

Thứ Sáu đầu tháng có nguồn gốc từ Thánh Margaret Maria Alacoque (1647-1690), một nữ tu Dòng Đức Mẹ Thăm Viếng của Pháp sống tại tu viện Paray-le-Monial, là người đã chứng kiến những lần hiện ra của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chúa Chí Thánh của chúng ta đã yêu cầu thánh nữ quảng bá lòng sùng kính Thánh Tâm giữa các tín hữu, trưng bày một bức tranh hay ảnh tượng Thánh Tâm trong nhà, và còn nói với thánh nữ rằng nếu ai rước lễ vào ngày thứ Sáu đầu tháng trong chín tháng liên tiếp, những lời hứa sau đây sẽ thành sự:

 • “Ta sẽ ban cho họ mọi ơn sủng cần thiết trong đời sống.”
 • “Ta sẽ ban bình an cho gia đình họ và sẽ tái hợp các gia đình đã ly tan.”
 • “Ta sẽ an ủi họ trong mọi lúc khó khăn.”
 • “Ta sẽ là nơi họ trú ẩn khi sống và trước khi chết.”
 • “Ta sẽ ban Phép Lành Nước Trời trên công việc của họ.”
 • “Các tội nhân sẽ tìm được Nguồn Thương Xót vô hạn nơi Thánh Tâm Ta.”
 • “Các linh hồn lạnh nhạt sẽ trở nên nhiệt thành.”
 • “Các linh hồn nhiệt thành sẽ mau đạt tới sự trọn lành.”
 • “Ta sẽ chúc lành cho nơi nào trưng bày và tôn sùng linh ảnh Thánh Tâm Ta.”
 • “Các linh mục nhiệt thành tôn sùng Thánh Tâm Ta thì Ta sẽ ban cho họ ơn hoán cải các linh hồn chai cứng nhất.”
 • “Những người truyền bá lòng tôn sùng này sẽ được ghi tên trong Thánh Tâm Ta, không bao giờ phai nhòa.”
 • “Ta hứa với lòng thương xót vô biên của Thánh Tâm Ta rằng những người rước lễ vào Thứ Sáu Đầu Tháng trong 9 tháng liên tiếp, tình yêu mãnh liệt của Ta sẽ ban cho ơn ăn năn trở lại trong cuối đời: Họ sẽ không chết trong tình trạng thất sủng hoặc không được lãnh nhận các bí tích. Thánh Tâm Ta sẽ là nơi trú ẩn an toàn cho họ trong giờ sau hết.”

Lòng sung kính vào thứ Bảy đầu tháng bắt nguồn từ cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria tại Fatima, Bồ Đào Nha (1917) cho ba trẻ là Giaxinta, Phanxicô và Lucia, và Đức Mẹ cho biết:

 • “Mẹ hứa sẽ phù giúp trong giờ sau hết với những ơn cần thiết cho phần rỗi linh hồn những ai trong 5 thứ Bảy đầu tháng liên tiếp:
 • ‘Xưng tội và rước lễ.’
 • ‘Đọc 50 Kinh Mân Côi.’
 • ‘Suy ngẫm 15 Mầu Nhiệm Mân Côi trong 15 phút, với ý đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria.’”

Chuyển ngữ: Nhóm Majorica, Học viện Dòng Tên

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D.,
The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question,
(Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 265-266.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *