Đừng bao giờ đặt ra một sự cạnh tranh giữa việc thờ phượng riêng tư và thờ phượng chung. Hình thức cầu nguyện này sẽ nuôi dưỡng hình thức kia. Kể từ Công đồng Vaticanô II, mọi hình thức sùng kính phải tập trung mạnh mẽ vào Đức Kitô. Ví dụ, một buổi cầu nguyện hay một tuần cửu nhật mừng kính một vị thánh nào đó phải đưa bạn đến mối tương quan sâu xa hơn với Chúa Giêsu Kitô. Các thánh là những ví dụ điển hình về cách thức bước theo Chúa Kitô. Trong quan điểm này, các việc sùng kính sẽ dẫn đến một lối sống thiêng liêng lành mạnh.

Thánh Thể là nguồn mạch và là đỉnh cao của đời sống Kitô hữu. Trong Thánh Lễ, chúng ta không chỉ thờ phượng Thiên Chúa mà còn được triển nở, xét như một cộng đoàn được liên kết bằng mối dây bác ái huynh đệ. Để chuẩn bị cho Thánh Lễ, người Công giáo được khuyến khích cầu nguyện, suy niệm và đọc Thánh Kinh. Điều này giúp người tham dự chuẩn bị tinh thần đón nhận những điều siêu nhiên. Tương tự thế, sau khi nhận lãnh Thánh Thể, thật hữu ích nếu diễn tả hành vi biết ơn để ý thức về món quà lớn lao Chúa ban mà bạn vừa nhận được. Về bản chất, việc sùng kính riêng tư phải dẫn đến bí tích Thánh Thể, và về phần mình, Thánh Thể phải củng cố đời sống thiêng liêng cá nhân của chúng ta.

Điều này đặc biệt đúng khi một người đi tĩnh tâm, đi hành hương, hay thăm viếng một nơi thờ phượng đặc biệt, một ngôi đền chẳng hạn. Nhờ những môi trường hay các việc làm đặc biệt này, người đó trở nên ý thức trọn vẹn hơn về môi trường xung quanh và trở nên cởi mở hơn với những thúc đẩy của Thiên Chúa. Đời sống thiêng liêng của một người có thể được thức tỉnh.

Trong Mùa Chay, nhiều giáo xứ tổ chức các loại hình khác nhau của việc sùng kính riêng tư để làm bùng cháy đời sống thiêng liêng nơi các tín hữu vốn đã nguội lạnh trong năm qua. Đi đàng thánh giá chung cộng đoàn, thực hiện các sứ vụ của giáo xứ, và những tuần cửu nhật long trọng có thể làm thức tỉnh một người đang thờ ơ, giúp họ tham dự Thánh Lễ trọn vẹn hơn, biết tìm đến với bí tích Hòa Giải, và từ đó trở thành một Kitô hữu tốt lành hơn.

Những việc sùng kính riêng tư sẽ trở nên xấu khi chúng không dẫn người ta đến với Đức Kitô. Giáo hội đưa ra cảnh báo đặc biệt đối với hình thức cầu nguyện dây chuyền (chain prayers). Giống như các thư dây chuyền (chain letters), người ta cố gắng mặc cả với Thiên Chúa ngang qua vị thánh được tôn vinh. Chúng ta không bao giờ phải đăng ký để đạt được một số lượng người nhất định nhằm thực hiện một buổi cầu nguyện nào đó, hay làm một hành động nào đó, hoặc tuyên bố một lời tri ơn. Những hình thức này đều thuộc về mê tín dị đoan, không được Giáo hội ủng hộ.

Chuyển ngữ: Nhóm Majorica, Học viện Dòng Tên

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D.,
The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question,
(Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 263-264.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *